Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χάραξη του Δυτικού Οδικού �Αξονα στα όρια του Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/1/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. βουλής: 2389
Ημερ. κατάθεσης: 18-01-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων �Εργων.

Θέμα: Χάραξη του Δυτικού Οδικού �Αξονα στα όρια του Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 44/12-1-2006 έγγραφο του Δημάρχου Αυλώνος το οποίο περιέχει ενστάσεις, επιχειρήματα και προτάσεις του Δήμου, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη χάραξη του Δυτικού Οδικού �Αξονα ((Ιόνιας Οδού) από Πύργο έως Τσακώνα, στα όρια του νομού Μεσσηνίας.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή τις προτάσεις και τα επιχειρήματα του συνημμένου εγγράφου, διότι υπάρχουν πολλά αιτήματα κατοίκων και φορέων που διαφωνούν με την προτεινόμενη χάραξη, η οποία καταστρέφει την οικιστική ενότητα της ευρύτερης περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλού Nερού Δήμου Αυλώνος, η οποία ουσιαστικά αποκόπτεται και διχοτομείται, δημιουργεί προβλήματα στην τουριστική ανάπτυξη και στο περιβάλλον (συνορεύει με περιοχή �Νatura�), αλλά και στην υψηλής παραγωγικότητας τοπική αγροτική παραγωγή. Για τούτο το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αυλώνος προτείνει την υιοθέτηση εναλλακτικής χάραξης, η οποία είναι εφικτή, οικονομικά βιώσιμη, πιο σύντομη και περιορίζει τα προβλήματα στην οικιστική ανάπτυξη, στο περιβάλλον και στην αναπτυξιακή-κοινωνική ισορροπία.

Σύμφωνα άλλωστε με συνημμένο στην παρούσα δημοσίευμα του Μεσσηνιακού Τύπου, τα αιτήματα του Δήμου Αυλώνος έχουν την υποστήριξη και των όμορων Δήμων, καθώς και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2006

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς