Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική κάλυψη ασφαλισμένων ΙΚΑ του Δήμου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/1/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 6504
Ημερ. Κατάθεσης: 17-01-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: Ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική κάλυψη ασφαλισμένων ΙΚΑ του Δήμου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας.

Σε συνέχεια των 5449/14-4-2005 και 6130/6-6-2005 Αναφορών μου, στις οποίες αναφέροντο λεπτομερώς τα προβλήματα και τα αιτήματα των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Μεσσήνη Ν. Μεσσηνίας, ειδικότερα δε εκείνα που σχετίζονται με την κάλυψή τους από μικροβιολογικά εργαστήρια, σας επισυνάπτω σχετικό δημοσίευμα του Μεσσηνιακού Τύπου, το οποίο αναφέρεται στη συνεχιζόμενη ανεπαρκή κάλυψη και ταλαιπωρία αυτών των ασφαλισμένων, αφού στην πραγματικότητα δεν μπορούν να κάνουν δωρεάν ούτε τις πλέον στοιχειώδεις μικροβιολογικές εξετάσεις στα δυο συμβεβλημένα μικροβιολογικά εργαστήρια της πόλης.

Ειδικότερα, για τους εν λόγω ασφαλισμένους του Δήμου Μεσσήνης, οι οποίοι ξεπερνούν, μαζί με τα προστατευόμενα μέλη τους, τις 6.000, χωρίς να συνυπολογισθούν και δικαιούχοι από τους γύρω Δήμους στα όρια της παλιάς επαρχίας Μεσσήνης, διατίθεται από το ΙΚΑ συνολικά το ποσό των 800 ευρώ το μήνα.

Το ποσό αυτό, όπως εύλογα επισημαίνουν οι δικαιούχοι, είναι ανεπαρκές και φθάνει να εξαντλείται από την πρώτη κιόλας μέρα του μήνα ! Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι ασφαλισμένοι, οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν προλαβαίνουν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, να ταλαιπωρούνται, είτε απευθυνόμενοι -με αλλεπάλληλες και δαπανηρές μετακινήσεις- στο ΙΚΑ Καλαμάτας, είτε επιβαρυνόμενοι οικονομικά για τις αναγκαίες μικροβιολογικές εξετάσεις!

Επειδή δεν έχει ικανοποιηθεί το εύλογο αίτημα των δικαιούχων της Μεσσήνης για τη δημιουργία περιφερειακού ιατρείου ΙΚΑ, στο οποίο να κάνουν δωρεάν τις απαιτούμενες μικροβιολογικές εξετάσεις,

Επειδή το μηνιαίο πλαφόν που έχει τεθεί από το ΙΚΑ για τις μικροβιολογικές εξετάσεις των δικαιούχων στη Μεσσήνη είναι προδήλως και εξόφθαλμα ανεπαρκές, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι (που είναι, στη συντριπτική πλειοψηφία, τους χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι) να μην απολαμβάνουν της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που κανονικά δικαιούνται, να ταλαιπωρούνται και να μην έχουν πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες μικροβιολογικές εξετάσεις, επομένως δικαιολογημένα να διαμαρτύρονται για την προφανώς ανεπαρκή και εμβαλωματική λύση που δόθηκε στα αιτήματά τους,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεται να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα των ασφαλισμένων ΙΚΑ της Μεσσήνης, για δημιουργία περιφερειακού ιατρείου στην περιοχή, το οποίο να καλύπτει πλήρως, εγκαίρως και δωρεάν όλες τις αναγκαίες μικροβιολογικές εξετάσεις;

  2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα των ασφαλισμένων ΙΚΑ της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνα που συνδέονται με το ανεπαρκές μηνιαίο πλαφόν για τις μικροβιολογικές τους εξετάσεις, με την ιδιαίτερα δαπανηρή και προβληματική εναλλακτική κάλυψή τους από το ΙΚΑ Καλαμάτας, αλλά και με τη γενικότερη έλλειψη ιατρών για την ομαλή εξυπηρέτησή τους;

    Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2006

                                                                                       Ο βουλευτής

                                                   Δημήτρης Κουσελάς