Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καθυστερεί αδικαιολόγητα η εξέταση των προγραμμάτων της 2ης πρόσκλησης του Μέτρου 4.3 για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/1/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

 Αρ. πρωτ. Βουλής: 6194
Ημερ. Κατάθεσης: 10-01-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ε. Μπασιάκο

ΘΕΜΑ: Καθυστερεί αδικαιολόγητα η εξέταση των προγραμμάτων της 2ης πρόσκλησης του Μέτρου 4.3 για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών

Κύριε Υπουργέ,

Τα τελευταία γεγονότα σχετικά με τον αποκλεισμό των μη πιστοποιημένων φρούτων και λαχανικών της χώρας μας από την Γερμανική αγορά, έρχονται με τον πιο δραματικό τρόπο να αναδείξουν τα καταστροφικά για τον αγροτικό τομέα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθείται.

Η κυβέρνηση σας έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξέλιξη αυτή, γιατί για δυο σχεδόν χρόνια τώρα, όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει τα προγράμματα του Γ� ΚΠΣ που παρέλαβε σε εξέλιξη, που αφορούν την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών, αλλά καθυστερεί αδικαιολόγητα και την αξιολόγηση των προτάσεων της 2ης πρόσκλησης του Μέτρου 4.3. που αφορά τις παραπάνω δράσεις.

Επειδή στην 1η προκήρυξη του μέτρου 4.3 που έγινε το 2003, τα προγράμματα τότε είχαν αξιολογηθεί και οι εγκρίσεις είχαν υπογραφεί από τον Υπουργό σε λιγότερο από τρεις μήνες και με δεδομένο ότι η τελευταία επαναπροκήρυξη του μέτρου μετά από 19 μήνες καθυστέρηση, έληξε στις 7/10/2005

Ερωτάστε κ. Υπουργέ

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης και έγκρισης των προτάσεων του προγράμματος;

  2. Αν το επιστημονικό προσωπικό της αρμόδιας διεύθυνσης επαρκεί για την αξιολόγηση και αν έχουν ορισθεί οι υπάλληλοι που θα αξιολογήσουν τις προτάσεις;

  3. Αν έχει συσταθεί η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό;

  4. Πότε προβλέπετε ότι θα γίνει η έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων έγκρισης των προγραμμάτων, ώστε η υλοποίηση τους να ξεκινήσει έγκαιρα μαζί με την καλλιεργητική περίοδο και να ολοκληρωθεί ώστε να μην χαθούν οι αγορές για τα προϊόντα μας και κοινοτικά κονδύλια για τη χώρα μας;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Κεγκέρογλου Βασίλειος

Αργύρης Ευάγγελος

Παπαγεωργίου Αθανάσιος

Πρωτόπαπας Χρήστος

Ζήση Ροδούλα

Κουτσούκος Ιωάννης

Βαρβαρίγος Δημήτριος

Δριβελέγκας Ιωάννης

Καϊσερλης Κωνσταντίνος

Καρχιμάκης Μιχάλης

Κουσελάς Δημήτριος

Μανωλάκης Άγγελος

Μπόλαρης Μάρκος

Ματζαπετάκης Στυλιανός

Στρατάκης Εμμανουήλ

Σχοιναράκη-Ηλιάκη Ευαγγελία

Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ