Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προτάσεις στήριξης του ελαιοκομικού τομέα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/1/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :12518

Ημερομηνία Κατάθεσης :.15.01.2009
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
ΘΕΜΑ: Προτάσεις στήριξης του ελαιοκομικού τομέα.
 
Σήμερα, ο Ελληνας ελαιοπαραγωγός βιώνει τη χειρότερη μείωση της τελευταίας 20ετίας στην τιμή του προϊόντος του, την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής εκτινάσσεται στα ύψη, με αποτέλεσμα η τρέχουσα τιμή του ελαιόλαδου (2 ευρώ το κιλό) να μην καλύπτει ούτε καν το κόστος παραγωγής του!
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ελαιοπαραγωγοί να βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας το ήδη συρρικνωμένο εισόδημά τους να μειώνεται ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, στον Νομό Μεσσηνίας το πρόβλημα είναι πιο οξυμμένο, λόγω της μειωμένης παραγωγής από τον παγετό της 18ης Φεβρουαρίου 2008.
 
Επειδή το ελαιόλαδο είναι σημαντικό κομμάτι του εθνικού μας πλούτου, που δυστυχώς παραμένει αναξιοποίητο, αφού η δεδομένη υπεροχή του δεν μετατρέπεται σε οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς, λόγω των χαμηλών τιμών που αυτοί εισπράττουν, παρά των σοβαρά υψηλότερων τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής (η ψαλίδα τιμών παραγωγού-καταναλωτή ανέρχεται στο 1: 3).
 
Επειδή απαιτείται στρατηγικό σχέδιο για τον ελαιοκομικό τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
1. Προτίθεται να προωθήσει, σε συνεργασία με τις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ε.Ε., μέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών και διαφάνειας στις αγορές όπως:
 
Α) Σε επίπεδο Ε.Ε. - Σαφή διαχωρισμό των ποιοτικών κατηγοριών του ελαιόλαδου - Τροποποίηση του Κοινοτικού Κανονισμού 1019/02, ώστε να αναγράφεται η ακριβής χώρα προέλευσης του ελαιόλαδου και όχι απλά «ελαιόλαδο Ε.Ε» ή «ελαιόλαδο εκτός Ε.Ε» - Αξιοποίηση της συμμαχίας που μας ζήτησε η Ιταλία για την προώθηση στην Ε.Ε μιας ανώτερης κατηγορίας, πέραν αυτής του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου. - Αναπροσαρμογή του μέτρου της «ιδιωτικής αποθεματοποίησης», όταν οι τιμές του έξτρα παρθένου αγγίζουν τα 2,5 ευρώ /κιλό και αύξηση της ανα κιλό επιχορήγησης - Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κοινοτικού Κανονισμού 1019/02 που επιτρέπει πρόσμιξη ελαιόλαδου με σπορέλαια.
 
Β) Σε εθνικό επίπεδο. - Χάραξη εθνικής στρατηγικής για την προώθηση σε αναδυόμενες αγορές πιστοποιημένου, επώνυμου εξτρα παρθένου ελαιόλαδου. - Επαρκής χρηματοδότηση στον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) για την προβολή του ελαιόλαδου σε αγορές στόχους. - Δημιουργία αξιόπιστου και αποτελεσματικού μηχανισμού για τον έλεγχο της νοθείας και των προσμίξεων στο ελαιόλαδο
 
2. Για ποιο λόγο ανεστάλη πριν εφαρμοσθεί η ΚΥΑ 317384/6.8.08 που καθιστούσε και στη χώρα μας υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας προέλευσης του ελαιόλαδου, κάτι που η Ιταλία εφάρμοζε από τον Ιανουάριο του 2008;
 
3. Πότε επιτέλους θα λειτουργήσει το Εργαστήριο Πιστοποίησης ελαιόλαδου στην Καλαμάτα;
 
4. Πότε θα ολοκληρωθεί η επέκταση του Π.Ο.Π. Καλαμάτας σε όλο τον Νομό Μεσσηνίας;

5. Τι σχεδιασμός υπάρχει στο Υπουργείο για να στηρίξει το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών της Μεσσηνίας και πότε προβλέπεται να αποζημιωθούν αυτοί από τον ΕΛΓΑ-ΠΣΕΑ για τις σοβαρές ζημιές που υπέστησαν από τον παγετό του Φεβρουαρίου 2008;