Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Αξιοποίηση της πολλαπλής χρησιμότητας των υδροηλεκτρικών έργων»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/1/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 6256
Ημερ. Κατάθεσης:
11-01-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση της πολλαπλής χρησιμότητας των υδροηλεκτρικών έργων»

Οι πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο, λόγω αυξημένων παροχών του Αράχθου και του Αχελώου, από τις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, έφεραν στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο, τα προβλήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την έγκριση των κωδίκων διαχείρισης του συστήματος και συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, επισφραγίσθηκε μια πολιτική συστηματικής υποβάθμισης των υδροηλεκτρικών έργων, προκειμένου να δημιουργηθεί τεχνητή έλλειψη ισχύος του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και ζωτικός χώρος για την κατασκευή και τη λειτουργία ιδιωτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, με καύσιμο φυσικό αέριο.

Η συντριπτική υποβάθμιση της διαθέσιμης ισχύος των υδροηλεκτρικών έργων στον υπολογισμό της διαθέσιμης ισχύος του συστήματος, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που επιβάλουν οι κώδικες στον τρόπο υποβολής των προσφορών των υδροηλεκτρικών σταθμών, έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από την τεράστια οικονομική ζημία που υφίσταται η ΔΕΗ και ο καταναλωτής, να ακυρώνεται η λειτουργία τους ως έργων πολλαπλών σκοπών μεταξύ των οποίων είναι και η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών.

Το φθηνό κόστος παραγωγής της κιλοβατώρας από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, μειώνει το οριακό κόστος παραγωγής του συστήματος, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η ένταξη στο σύστημα των μονάδων παραγωγής με φυσικό αέριο, που παράγουν πολύ ακριβότερη κιλοβατώρα.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος αυτών των μονάδων στο σύστημα, ο διαχειριστής του συστήματος, δεν εντάσσει συστηματικά τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Η συνέπεια αυτής της συνεχούς τακτικής του ΔΕΣΜΗΕ, είναι να παραμένουν οι στάθμες των τεχνητών λιμνών σε υψηλά επίπεδα, να μην μπορούν να απορροφήσουν μεγάλες παροχές λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και να πλημμυρίζουν οι γύρω περιοχές, με τεράστιες συνέπειες για τους κατοίκους και τις περιουσίες τους.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Για ποιους λόγους στο ημερήσιο πρόγραμμα φόρτισης των μονάδων παραγωγής δεν γίνεται συστηματικότερη εκμετάλλευση των υδροηλεκτρικών σταθμών, λαμβανομένων υπ� όψιν των πολλαπλών σκοπών που εξυπηρετούν;

Σε τι ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιες πλημμύρες και να υπάρξει βέλτιστη εκμετάλλευση των υδροηλεκτρικών έργων;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10 Ιανουαρίου 2006

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΓΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ