Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λειτουργία ταχυδρομικού Γραφείου Λογγάς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/1/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. βουλής: 2286
Ημερ. κατάθεσης: 1
1-01-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέμα: Λειτουργία ταχυδρομικού Γραφείου Λογγάς

Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 165/12-12-2005 Απόφαση- Διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αιπείας Ν. Μεσσηνίας, με την οποία επισημαίνεται η υποβάθμιση, ουσιαστικά η μη λειτουργία του Ταχυδρομικού Γραφείου Λογγάς και ζητείται η επαναλειτουργία του για την ομαλή εξυπηρέτηση του κοινού.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή τα αναφερόμενα στη συνημμένη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι πρόκειται για παραλιακό Δήμο, με έντονη τουριστική κίνηση ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, η δε ομαλή λειτουργία του τοπικού Ταχυδρομικού Γραφείου είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2006

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς