Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Σύμφωνα με καταγγελίες, σειρά απευθείας αναθέσεων, ανεξήγητων μεθοδεύσεων και «σατανικών» συμπτώσεων στην διαδικασία αποτίμησης, αναδεικνύουν τον κεντρικό και ύποπτο ρόλο της διορισμένης από την Κυβέρνηση Διοίκησης της ΟΠΑΠ ΑΕ σε εξαγορά, μέσω Κυπριακών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 16130
Ημερομηνία Κατάθεσης :.16.03.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τους κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού, Οικονομικών και Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Σύμφωνα με καταγγελίες, σειρά απευθείας αναθέσεων, ανεξήγητων μεθοδεύσεων και «σατανικών» συμπτώσεων στην διαδικασία αποτίμησης, αναδεικνύουν τον κεντρικό και ύποπτο ρόλο της διορισμένης από την Κυβέρνηση Διοίκησης της ΟΠΑΠ ΑΕ σε εξαγορά, μέσω Κυπριακών εταιρειών του ΟΠΑΠ, ποσοστού «εκλεκτής» ανώνυμης εταιρείας πληροφορικών συστημάτων, με φερόμενο ως «τεχνητά διογκωμένο» τίμημα ύψους 11.520.000 ευρώ, που επιβαρύνει τον Οργανισμό»

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΟΠΑΠ ΑΕ αλλά και δημοσιεύματα του Τύπου εξαγοράστηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ, για λογαριασμό των θυγατρικών της εταιρειών στην Κύπρο, OPAP International και OPAP Ltd, ποσοστό 36% της εταιρείας NEUROSOFT ΑΕ κατά 30,5% και 5,5% αντίστοιχα, έναντι ποσού 11.520.000 ευρώ. Πρόκειται για μία εταιρεία συμφερόντων προσώπου φερόμενου ως στελέχους της Κυβερνώσας Παράταξης, με αντικείμενο τα πληροφορικά συστήματα. Εξαιρετικά σημαντικός πελάτης της εταιρείας αυτής τα τελευταία χρόνια είναι ο ίδιος ο ΟΠΑΠ, συμβάλλοντάς σημαντικά στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών της και κατά συνέπεια στη διαμόρφωση του τιμήματός της στο υψηλότατο αυτό ποσό που καταβάλει ο Οργανισμός για την εξαγορά ποσοστού της!

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες:

• Η ΟΠΑΠ ΑΕ είναι πελάτης της  NEUROSOFT ΑΕ από τον Φεβρουάριο του 2004, όταν τότε της ανατέθηκε, μετά από Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό, η «Προμήθεια, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Αξιοποίηση Επιχειρησιακών δεδομένων». (Σύμβαση ΟΠΑΠ – NEUROSOFT 25/2/04).Το συνολικό τίμημα της σύμβασης αυτής ανήλθε στα 826. 500 € πλέον ΦΠΑ.
• Στις 26/2/2007 υπογράφηκε νέα σύμβαση, χωρίς διαγωνισμό και μετά από απευθείας ανάθεση, μεταξύ ΟΠΑΠ και NEUROSOFT ΑΕ συνολικού ύψους 882. 000 € πλέον ΦΠΑ με αντικείμενο την επέκταση και αναβάθμιση της προηγούμενης εφαρμογής, έτσι ώστε αυτή να περιλαμβάνει και το παιχνίδι «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Ουσιαστικά η επέκταση της εφαρμογής σε ένα και ΜΟΝΟ επιπλέον παιχνίδι κόστισε στον ΟΠΑΠ χωρίς διαγωνισμό περισσότερα χρήματα από όσα είχε κοστίσει με διαγωνισμό το σύνολο της εφαρμογής για ΟΛΑ τα υπόλοιπα παιχνίδια.
• Στις 17 Απριλίου του 2008, επί Προεδρίας πλέον του κ. Χατζηεμμανουήλ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Στοιχήματος, ανατέθηκε νέο έργο στην NEUROSOFT απευθείας και χωρίς καμία διαδικασία διαγωνισμού, συνολικού ύψους 590.000 € πλέον ΦΠΑ. Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι παρόμοια εισήγηση του συγκεκριμένου Γενικού Διευθυντή δεν είχε προωθηθεί από την προηγούμενη Διοίκηση.
• Στις 29/8/08 πάλι επί Προεδρίας κ. Χατζηεμμανούηλ και πάλι μετά από εισήγηση του ίδιου Γενικού Διευθυντή, ανατέθηκε - και πάλι απευθείας - στη NEUROSOFT νέο έργο συνολικής αξίας 1.459.000 € πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια Παραμετροποίηση και Εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Betting Operations Liability Toolbox (BOLT) για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»
• Ήδη η NEUROSOFT συμφώνησε μετά από αίτημα του ΟΠΑΠ να παρέχει, μετά την λήξη της ετήσιας εγγύησης, υπηρεσίες συντήρησης και επιχειρησιακής υποστήριξης στο παραπάνω σύστημα με τίμημα 650.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΩΣ!!!

Οι παραπάνω απευθείας αναθέσεις έργων στην NEUROSOFT ΑΕ συνολικού ύψους άνω των 3.500.000 € πλέον ΦΠΑ καθιστούν την ΟΠΑΠ ΑΕ βασικό πελάτη της συγκεκριμένης εταιρείας πληφορορικών συστημάτων, αφού από την ΟΠΑΠ ΑΕ προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων της τα τελευταία 5 έτη, αλλά και διασφαλίζονται έσοδά της για τα επόμενα έτη, με συνέπεια να αυξάνεται τελικά και η αποτίμησή της κατά την εξαγορά ποσοστού της από την ... ίδια την ΟΠΑΠ ΑΕ.

Η ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΩΣ ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΧΕ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ... ΟΠΑΠ!

Σύμφωνα δε με πληροφορίες, κατεβλήθη ιδιαίτερη και ανεξήγητη μέριμνα από τη Διοίκηση του ΟΠΑΠ να γίνει πρόωρα η παραλαβή του συστήματος ΒOLT, να υπογραφούν εσπευσμένα τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, που προφανώς συνδέονται και με την αποπληρωμή του τιμήματος και πάντως να ολοκληρωθούν όλα αυτά εντός του 2008, εγγραφόμενα στην αντίστοιχη οικονομική χρήση της εταιρείας και επηρεάζοντας θετικά τον ισολογισμό της, ο οποίος συνυπολογίστηκε για την αποτίμησή της. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους της αγοράς του στυστήματος BOLΤ η μεν προσωρινή παραλαβή του θα έπρεπε να γίνει μετά από 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή στις 28/2/09, η δε οριστική παραλαβή στις 28/4/09. Όμως η μεν προσωρινή παραλαβή έγινε στις 31/10/2008 ή δε οριστική στις 29/12/2008!!!!
Μάλιστα φέρεται να μην έχει ακόμα προμηθευτεί ο ΟΠΑΠ (η σχετική Υπ. Αριθμ. Δ/4677/ 23-2-09 διακήρυξη έγινε στις 23/2 και η προθεσμία συμμετοχής λήγει την 16/3) την απαραίτητη υποδομή  για την λειτουργία του συστήματος BOLT, υποδομή που αποτελεί πρακτικά προϋπόθεση για την πραγματική δοκιμή της πλήρους λειτουργίας του συστήματος, προκειμένου να παραληφθεί αυτό οριστικά, δοκιμή που σύμφωνα με την σύμβαση, έπρεπε να διαρκέσει δύο μήνες, πράγμα που τελικά δεν έγινε.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις καταγγελίες αυτές, με όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, διογκώθηκαν οι πωλήσεις της NEUROSOFT ΑΕ για το  2008 κατά 2.100.000 € ( περίπου 600.000 ευρώ για την σύμβαση παρακολούθησης του pay out πλέον περίπου 1.500.000 € για την σύμβαση του συστήματος BOLΤ) σε σύνολο εισπράξεων κατά το ίδιο έτος 3.700.000 € δηλαδή φέρονται να αυξήθηκαν τα έσοδα της, λόγω ΟΠΑΠ, κατά  231%. Αν όλα τα παραπάνω αληθεύουν εμφανίζεται το ανεξήγητο φαινόμενο η Διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ με τις επιλογές της να συνεισφέρει, με χρήματα του ΟΠΑΠ, στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών που προσδιορίζουν την αποτίμηση μιας εταιρείας, αλλά και στην χρονική κατανομή των χρηματικών ροών του ΟΠΑΠ προς την συγκεκριμένη εταιρεία με τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η φερόμενη ως τεχνητή διόγκωση της αξίας της, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η ίδια η ΟΠΑΠ Α.Ε. με το ποσόν της εξαγοράς των 11.520.000 ευρώ!!!!!

ΤΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣ ΥΠΕΡΟΓΚΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 36%

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, σημειώνεται ότι η εξαγορά του ποσοστού της NEUROSOFT ΑΕ έγινε με βάση το δεκαπενταπλάσιο περίπου των λειτουργικών κερδών του 2008, τη στιγμή που στις εξαγορές ακόμα και εισηγμένων εταιρειών συνηθίζεται το ύψος της εξαγοράς να μην υπερβαίνει το εξαπλάσιο ή επταπλάσιο των λειτουργικών κερδών του προηγουμένου έτους και οι συναλλαγές να γίνονται με την απαιτούμενη από τους όρους της χρηματιστηριακής αγοράς διαφάνεια, ενώ για τις μη εισηγμένες το ποσό της εξαγοράς τους παρουσιάζεται αρκετά μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ NEUROSOFT ΑΕ

Όπως προκύπτει, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν προχώρησε απευθείας στην εξαγορά του 36% της NEUROSOFT, αλλά αυτή έγινε για λογαριασμό και μέσω των θυγατρικών της στην Κύπρο, οι διαδικασίες λειτουργίας των οποίων δεν ελέγχονται ούτε από το Ελληνικό Δημόσιο ούτε από τους μετόχους της ΟΠΑΠ Α.Ε. αλλά μόνον από τη Διοίκησή της. Είναι, επίσης γνωστό, ότι για τέτοιες εταιρείες στην Κύπρο δεν καταβάλλονται φόροι υπεραξίας και μεταβίβασης, οπότε εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Διοίκησή της ΟΠΑΠ ΑΕ επιδιώκει την υπαγωγή επιχειρηματικών συναλλαγών του ΟΠΑΠ σε  «ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα», κατά το πρότυπο φοροαποφυγής πρώην Υπουργών της Κυβερνώσας Παρατάξης,  την ίδια στιγμή που η Κυβέρνηση Καραμανλή, η οποία και διόρισε την συγκεκριμένη Διοίκηση, καλεί την πλειοψηφία του Ελληνικού σε θυσίες και σε εμπέδωση της φορολογικής τους συνείδησης.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τέλος με δεδομένη και παραδεδεγμένη από τον ίδιο τον Πρόεδρο της ΟΠΑΠ ΑΕ τη στενή σχέση της NEUROSOFT με την εταιρεία GTECH, θυγατρική της LOTTOMATICA, μεγάλα ερωτήματα γεννώνται σχετικά και με περίεργες συμπτώσεις που προηγήθηκαν της αποτίμησης. Διότι η αποτίμηση της αξίας της NEUROSOFT έγινε από την Ιταλική τράπεζα MEDIOBANCA η οποία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ιταλικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  ενώ συμμετείχε μέχρι την 4/12/08 στη LOTTOMATICA με ποσοστό άνω του 5% (5,1%), ποσοστό που της δημιουργούσε νομικά προβλήματα να προχωρήσει στην παραπάνω αποτίμηση, κατά την ημερομηνία αυτή μείωσε το ποσοστό συμμετοχής οριακά κάτω από το «προβληματικό» 5%, στο 4,98% περίπου. Σημαντικό όμως είναι και το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η πιο πάνω Τράπεζα είναι ο επίσημος διαχειριστής των κεφαλαίων της LOTTOMATICA.


ΕΠΕΙΔΗ, εφόσον οι παραπάνω καταγγελίες αληθεύουν, μια μακρά σειρά απευθείας αναθέσεων, ανεξήγητων μεθοδεύσεων και «σατανικών» συμπτώσεων στην διαδικασία αποτίμησης, αναδεικνύουν τον κεντρικό και ύποπτο ρόλο της διορισμένης από την Κυβέρνηση Διοίκησης της ΟΠΑΠ ΑΕ στην συγκεκριμένη εξαγορά με «τεχνητά διογκωμένο τίμημα» ύψους 11.520.000 ευρώ, που επιβαρύνει τον Οργανισμό
ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ότι, παρά την μέχρι σήμερα ανοχή σας στην αδικαιολόγητη και υπονομευτική για τις Ελληνικές θέσεις εμμονή του διορισμένου από την Κυβέρνησή σας Προέδρου της ΟΠΑΠ ΑΕ ότι δήθεν ο Οργανισμός που διορίστηκε από την Κυβέρνησή σας να διοικεί είναι ιδιωτική εταιρεία που δεν υποχρεούται να λογοδοτεί στην Βουλή, πρόσφατα ακόμα και ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΟΠΑΠ εμφανίστηκε να έχει αλλάξει γνώμη, αφού με ικανοποίηση αναφέρθηκε σε εγκριτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που μεταξύ άλλων αναφέρεται στο έννομο συμφερόν, επομένως το δικαίωμα των κρατών μελών, να ρυθμίζουν και να ελέγχουν τις αγορές τυχερών παιχνιδιών στην επικράτειά τους.

Καλείσθε:

• Να μεριμνήσετε για την κατάθεση στη Βουλή του συνόλου των συμβάσεων που αναφέρονται στη παρούσα ερώτηση καθώς και όλων των σχετικών με την εν λόγω εξαγορά αποφάσεων του ΔΣ και λοιπών εγγράφων.
• Να προχωρήσετε στην άμεση διαλεύκανση των παραπάνω σοβαρότατων καταγγελιών, σύμφωνα με τις οποίες μια μακρά σειρά απευθείας αναθέσεων, ανεξήγητων μεθοδεύσεων και «σατανικών» συμπτώσεων στην διαδικασία αποτίμησης, αναδεικνύουν τον κεντρικό και ύποπτο ρόλο της διορισμένης από την Κυβέρνηση Διοίκησης της ΟΠΑΠ ΑΕ σε εξαγορά, μέσω Κυπριακών εταιρειών του ΟΠΑΠ, ποσοστού «εκλεκτής» ανώνυμης εταιρείας πληροφορικών συστημάτων, με φερόμενο ως «τεχνητά διογκωμένο» τίμημα ύψους 11.520.000 ευρώ, που επιβαρύνει τον Οργανισμό
• Και να ενημερώσετε την Βουλή για το βαθμό βασιμότητάς των παραπάνω καταγγελιών, εξηγώντας βεβαίως και τους λόγους για τους οποίους παρατηρούνται όλες αυτές οι φερόμενες ως περίεργες μεθοδεύσεις και συμπτώσεις.


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης
Σοφία Σακοράφα
Δημήτρης Λιτζέρης
Χρήστος Αηδόνης
Γρηγόρης Νιώτης
Μάρκος Μπόλαρης
Γιάννης Διαμαντίδης
Δημήτρης Τσιρώνης
Γιώργος Πεταλωτής
Θεοδώρα Τζάκρη
Γιάννης Δριβελέγκας
Γιώργος Ντόλιος
Μιχάλης Τιμοσίδης
Χρύσα Αράπογλου
Θάνος Μωραίτης
Γιάννης Κουτσούκος
Δημήτρης Βαρβαρίγος
Βασίλης Κεγκέρογλου
Νίκος Ζωίδης
Βασίλης Γερανίδης
Μιχάλης Κατρίνης
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Τάσος Σιδηρόπουλος
Γιάννης Αμοιρίδης
Βασίλης Τόγιας
Μανώλης Στρατάκης
Γιάννης Σκουλάς
Βαγγέλης Παπαχρήστος
Μιχάλης Παντούλας
Ηλίας Καρανίκας
Μανώλης Σκουλάκης
Ηλίας Λαμπίρης
Ελπίδα Τσουρή
Παναγιώτης Ρήγας
Σούλα Μερεντίτη
Χρήστος Χάιδος
Στάθης Κουτμερίδης
Δημήτρης Κουσελάς