Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διασφάλιση της εξαιρετικής ποιότητας του ελληνικού ελαιόλαδου με τη θέσπιση ανώτερης κατηγορίας από το «έξτρα παρθένο».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

ΘΕΜΑ: Διασφάλιση της εξαιρετικής ποιότητας του ελληνικού ελαιόλαδου με τη θέσπιση ανώτερης κατηγορίας από το «έξτρα παρθένο».

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η χώρα μας και η Ιταλία προωθούν μια νέα κατηγορία ελαιόλαδου, ανώτερη της κατηγορίας «extra παρθένο», ώστε και να διασφαλιστεί καλύτερη και πιστοποιημένη ποιότητα για τους καταναλωτές και σημαντικά υψηλότερες τιμές για τον παραγωγό. 

 

Τούτο κρίνεται επιτακτικά αναγκαίο, αφού σήμερα στην κατηγορία «έξτρα παρθένο» χωράνε και ελαιόλαδα εξαιρετικής ποιότητας μικρών παραγωγών, όσο και χαμηλής ποιότητας ελαιόλαδα μαζικής παραγωγής.

 

Αντίθετα, η Ισπανία προωθεί την καθιέρωση μιας κατηγορίας ελαιόλαδου που μοιάζει γευστικά με το παρθένο, αλλά θα είναι χαμηλότερης ποιότητας και τιμής (2 ευρώ στον παραγωγό και κοντά στα 3 ευρώ τιμή στον καταναλωτή), με στόχο να χτυπήσει τα σπορέλαια στις διεθνείς αγορές.

 

Επειδή η διασφάλιση της εξαιρετικής ποιότητας του ελληνικού ελαιόλαδου και η διεκδίκηση διακριτής ανώτερης κατηγορίας από το «έξτρα παρθένο» είναι απαραίτητη προϋπόθεση   για να βελτιωθεί το πολλαπλά συμπιεσμένο εισόδημα των μικρών παραγωγών και παράλληλα να διασφαλιστεί σωστή ποιότητα για τον καταναλωτή,

 

Επειδή οι προσμείξεις με άλλα φυτικά έλαια λειτουργούν παραπλανητικά για τους καταναλωτές και πλήττουν σοβαρά το εισόδημα των παραγωγών,    

 

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

- Τι ενέργειες έχουν γίνει για την προώθηση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, μιας κατηγορίας ελαιόλαδου ανώτερης από το έξτρα παρθένο;

 

                                                                        Αθήνα,  16 Μαρτίου 2009

 

Ο βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς