Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκλεισμός επαγγελματιών που αδυνατούν να εγγραφούν σε Επιμελητήρια, από τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στους πυρόπληκτους νομούς.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/12/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 1143
Ημερ. Κατάθεσης:
20-12-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Αποκλεισμός επαγγελματιών που αδυνατούν να εγγραφούν σε Επιμελητήρια, από τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στους πυρόπληκτους νομούς.

Σας διαβιβάζω Ανακοίνωση των φαρμακευτικών Συλλόγων των πυρόπληκτων περιοχών Αρκαδίας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Λακωνίας, με την οποία διαμαρτύρονται διότι τα μέλη τους αποκλείονται από τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους που ισχύουν για τους λοιπούς επαγγελματίες-μέλη των εμπορικών κλπ. Επιμελητηρίων. Σημειώνουν ότι εσφαλμένα ετέθη ως προϋπόθεση, για τη χορήγηση των δανείων αυτών η ιδιότητα του μέλους εμπορικών επιμελητηρίων, ενώ είναι γνωστό ότι εκ του νόμου τα μέλη των φαρμακευτικών Συλλόγων δεν μπορούν να εγγραφούν σε Επιμελητήρια.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση ικανοποίηση του εύλογου και δίκαιου αιτήματος των φαρμακευτικών Συλλόγων και λοιπών επαγγελματιών (οδοντιάτρων κλπ) που αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα, ώστε να αρθεί η άνιση μεταχείρισή τους εξαιτίας της ως άνω αβάσιμης προϋπόθεσης για τη χορήγηση δανείων στις πυρόπληκτες περιοχές.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

                Δημήτρης Κουσελάς