Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Αρνηση διαλόγου με τη συλλογική εκπροσώπηση και παραβίαση εργατικής νομοθεσίας από τη Διοίκηση της ΑΤΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/12/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 3529
Ημερ. Κατάθεσης:
19-12-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: ‘Αρνηση διαλόγου με τη συλλογική εκπροσώπηση και παραβίαση εργατικής νομοθεσίας από τη Διοίκηση της ΑΤΕ.

Σύμφωνα το υπ. αρ. πρωτ. 197/10-12-2007 συνημμένο έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., στην οποία το Κράτος ως μέτοχος πλειοψηφίας διορίζει, επομένως δικαιούται και να ελέγχει τη Διοίκηση, σημειώνονται συστηματικές παραβιάσεις των αρχών του καλόπιστου διαλόγου με τη συλλογική εκπροσώπηση, αλλά και της κειμένης εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Επειδή, όπως αναφέρεται στο συνημμένο, η Διοίκηση της ΑΤΕ φέρεται να μην εκπληρώνει ούτε τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις της για ενημέρωση και διαβούλευση με τον Σύλλογο, οι οποίες απορρέουν από τον ν. 1264/82, ούτε τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης για σειρά θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού (λ.χ. σύστημα αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων, κατάρτιση και συμπλήρωση εσωτερικών κανονισμών, επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας) κλπ. υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ν. 1767/88, 2224/94 και 1876/90,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

    •  Επιτρέπεται να σημειώνονται τέτοιες παραβάσεις της κειμένης νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων και κάθε αρχής καλόπιστου διαλόγου με τη συλλογική εκπροσώπηση σε μια επιχείρηση κατά πλειοψηφία ελεγχόμενη από το Κράτος, που οφείλει να αποτελεί πρότυπο εργοδότη, αντί να δίνει το έναυσμα για αντίστοιχα αυθαίρετες και παραβατικές συμπεριφορές από τους λοιπούς εργοδότες του κλάδου;

    •  Υιοθετούν και στηρίζουν τη συγκεκριμένη στάση της Διοίκησης της ΑΤΕ απέναντι στη συλλογική εκπροσώπηση;

    •  Αν όχι, τι μέτρα προτίθεται να λάβουν ώστε να συμμορφωθεί η Διοίκηση και να βελτιωθεί, όπως είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΤΕ, το εργασιακό κλίμα;

    • Τέλος, τι έλεγχοι έχουν γίνει από το ΣΕΠΕ για τις καταγγελλόμενες από τον Σύλλογο παραβιάσεις της κειμένης νομοθεσίας και των ΣΣΕ στην ΑΤΕ και ποιο ήταν το αποτέλεσμά τους;

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς