Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Περιορισμοί αποζημίωσης πυρόπληκτων παραγωγών από ΠΣΕΑ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/12/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 3414
Ημερ. Κατάθεσης:
18-12-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Περιορισμοί αποζημίωσης πυρόπληκτων παραγωγών από ΠΣΕΑ.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ΠΣΕΑ, για την καταβολή αποζημίωσης σε παραγωγό για ζημιές που υπέστη η αγροτική του εκμετάλλευση από έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές (όπως πυρκαγιές κλπ), απαιτείται το σύνολο των πληγεισών εκτάσεων (καλλιεργήσιμων, δασικών και βοσκοτόπων) ανά αίτιο να ξεπερνά τα 500 στρέμματα.

Στον Νομό Μεσσηνίας έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης από τα ΠΣΕΑ στις πυρόπληκτες περιοχές, πληροφορούμαι όμως ότι υπάρχουν δημοτικά διαμερίσματα στα οποία πληγέντες παραγωγοί δεν μπορούν, λόγω του ανωτέρω Κανονισμού, να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους αποζημίωσης.

Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν λ.χ. παραγωγοί στα Δημοτικά Διαμερίσματα Σκάλας Δ. Μελιγαλά, Λυκότραφου Δ. Μεσσήνης και Βαλύρας Δ. Ιθώμης. Στους παραγωγούς αυτούς, που υπέβαλαν αίτηση αποζημίωσης, επισημάνθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΛΓΑ, ότι βάσει του Κανονισμού ΠΣΕΑ δεν δικαιούνται αποζημίωση.

Επειδή οι ζημιές που έχουν υποστεί οι εν λόγω παραγωγοί είναι σημαντικές, φθάνοντας ως και το σύνολο της εκμετάλλευσής τους, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε απόγνωση, αφού και αδυνατούν να αποκαταστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους, επομένως και τις πηγές του εισοδήματός τους και θεωρούν άδικη και γραφειοκρατική αυτήν τη σε βάρος τους διάκριση,

Επειδή η προφανής κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα της στήριξης όλων των πυρόπληκτων παραγωγών του Ν. Μεσσηνίας δεν είναι δυνατόν να προσκρούει σε κανονιστικές αγκυλώσεις, πλήρως ασύμβατες με το μέγεθος των καταστροφών και των αναγκών που δημιούργησαν οι πρωτοφανείς σε μέγεθος πυρκαγιές του καλοκαιριού,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να επανεξετάσει και να άρει τους περιορισμούς του Κανονισμού ΠΣΕΑ, η να προχωρήσει σε άλλου είδους ενέργειες, για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις πυρόπληκτων παραγωγών, ώστε αφ’ ενός να αποφευχθεί η άδικη και άνιση μεταχείρισή τους, αφ’ ετέρου να υπάρξει και γι’ αυτούς η αναγκαία και ευλόγως ζητούμενη αποζημίωση;

                                                                                                                         Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007

    Ο βουλευτής

                 Δημήτρης Κουσελάς