Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αξιοποίηση υποθαλάσσιων αναβλύσεων στον όρμο Στούπας του Δήμου Λεύκτρου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/12/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 1023
Ημερ. Κατάθεσης:
12-12-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Θέμα: Αξιοποίηση υποθαλάσσιων αναβλύσεων στον όρμο Στούπας του Δήμου Λεύκτρου.

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 7140/3-12-2007 έγγραφο του Δημάρχου Λεύκτρου, με το οποίο ζητείται χρηματοδότηση από την Περιφέρεια (Μέτρο 6.4) ή από το Πρόγραμμα Θησέας, για την εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων στον όρμο της Στούπας, που είναι απαραίτητη για την ομαλή υδροδότηση του Δήμου Λεύκτρου και της ευρύτερης περιοχής.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση ικανοποίηση του ως άνω αιτήματος, δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες υποθαλάσσιες πηγές είναι συνεχούς ροής, με άριστη ποιότητα νερού, που θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λεύκτρου και της ευρύτερης περιοχής. Οι ανάγκες αυτές καλύπτονται μέχρι σήμερα με γεωτρήσεις, με νερό υψηλής περιεκτικότητας σε άλατα και ακατάλληλο για πόση.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

                  Δημήτρης Κουσελάς