Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του ΥΠΠΟ απέναντι στη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΠΑΚ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/12/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 1022
Ημερ. Κατάθεσης:
12-12-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του ΥΠΠΟ απέναντι στη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΠΑΚ)

Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 143/3-12-2007 επιστολή του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα, με την οποία ζητείται η τήρηση των υποχρεώσεων κρατικής ενίσχυσης της ΔΕΠΑΚ, τις οποίες ανέλαβε το ΥΠΠΟ με προγραμματικές συμβάσεις. Το ΥΠΠΟ από το 2005 σταμάτησε να ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα τη συνεχή συσσώρευση χρεών (που ξεπερνούν το 1,2 εκατ. ευρώ), το δανεισμό του Δήμου με επαχθείς όρους για να καλύψει τα οφειλόμενα από το ΥΠΠΟ και την απειλή σοβαρής συρρίκνωσης, έως και κατάργησης των σημαντικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑΚ, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού που οργανώνεται κάθε καλοκαίρι, για τις οποίες είναι διεθνώς γνωστή η Καλαμάτα και τις οποίες πρόσφατα επαίνεσε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε επίσκεψή του στην πόλη.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος, το οποίο απειλεί με κατάρρευση όχι μόνο την πολιτιστική δραστηριότητα της Καλαμάτας, αλλά και την αξιοπιστία του Υπουργείου, ως προς την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

                  Δημήτρης Κουσελάς