Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Συντονιστικής Επιτροπής Δήμου Θουρίας για την απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του τμήματος Τσακώνα- Καλαμάτα της νέας Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/12/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 891
Ημερ. Κατάθεσης:
03-12-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

- ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Θέμα: Αιτήματα Συντονιστικής Επιτροπής Δήμου Θουρίας για την απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του τμήματος Τσακώνα- Καλαμάτα της νέας Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας.

Σας διαβιβάζω έγγραφο της ως άνω Συντονιστικής Επιτροπής που αφορά σε αιτήματα των ιδιοκτητών ακινήτων που θα απαλλοτριωθούν λόγω της κατασκευής του τμήματος Τσακώνα-Καλαμάτα της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας.

Παρακαλώ να δείτε τα ανωτέρω αιτήματα με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, ώστε οι ιδιοκτήτες που θίγονται από την αναγκαία κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου, να τύχουν πλήρους και δίκαιης αποζημίωσης και να μη θιγεί η οικοδομησιμότητα, η πρόσβαση και γενικότερα η αξιοποίηση των εναπομενόντων τμημάτων των ιδιοκτησιών τους.

                                                                                                  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

          Δημήτρης Κουσελάς