Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αίτημα Ναυταθλητικού Ομίλου Κυπαρισσίας για τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων στο Κολυμβητήριο της Κυπαρισσίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/12/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 890
Ημερ. Κατάθεσης:
03-12-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Αίτημα Ναυταθλητικού Ομίλου Κυπαρισσίας για τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων στο Κολυμβητήριο της Κυπαρισσίας.

Σας διαβιβάζω έγγραφο του Δ.Σ. του Ναυταθλητικού Ομίλου Κυπαρισσίας, που αφορά στα απαραίτητα κονδύλια για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων, ποσού 800.000 ευρώ, διότι το εν λόγω έργο, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη νεολαία και την προαγωγή του αθλητισμού στο Νομό Μεσσηνίας, καθυστερεί εδώ και 4 χρόνια και κινδυνεύει να μείνει ημιτελές, παρ’ ότι έχει απορροφήσει το 80% των προγραμματισμένων κονδυλίων.

Σημειώνω, επίσης, ότι σύμφωνα με το συνημμένο έχει εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά η καθυστέρηση καταβολής των αιτουμένων κονδυλίων οφείλεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

                                                                                                  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

          Δημήτρης Κουσελάς