Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πρόταση της Κομισιόν για αποκλεισμό παραγωγών από την ενιαία ενίσχυση.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής:2368
Ημερ. Κατάθεσης:
23-11-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόταση της Κομισιόν για αποκλεισμό παραγωγών από την ενιαία ενίσχυση.

‘Όπως πληροφορούμαι, υπάρχει Πρόταση της Κομισιόν, για την αναμόρφωση της ΚΑΠ μετά το 2009, σύμφωνα με την οποία δικαιούχοι της ενιαίας ενίσχυσης θα είναι μόνο όσοι κατέχουν συνολικά τουλάχιστον 10 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Στην περίπτωση που υιοθετηθεί μια τέτοια πρόταση, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 22.000 ελαιοπαραγωγοί και πολλοί άλλοι αγρότες της Μεσσηνίας (και περίπου δεκαπλάσιοι σε ολόκληρη την Ελλάδα) δεν θα δικαιούνται την ενιαία ενίσχυση από το 2009 και μετά.

Προστιθέμενη στα σωρευμένα και σοβαρά προβλήματα της αγροτικής παραγωγής, μια τέτοια πρακτική θα αποτελέσει σοβαρό αντικίνητρο για την ανάπτυξη συνδυασμένων δραστηριοτήτων (λ.χ. αγροτικής παραγωγής και τουρισμού), οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην επιβίωση των τοπικών πληθυσμών, θα δώσει δε τη χαριστική βολή στους μικροκαλλιεργητές της Μεσσηνίας και ολόκληρης της χώρας, διώχνοντας τους αγρότες από τον τόπο τους, με πρώτα θύματα τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Επειδή η διαβούλευση είναι ακόμα ανοικτή και από ελληνικής πλευράς θα χρειαστεί τεκμηρίωση, επιμονή και κατάλληλες διακρατικές συμμαχίες για να αποκρούσει κάθε σκέψη εφαρμογής μιας τέτοιας, καταστροφικής για τους μικροκαλλιεργητές και για την ελληνική ύπαιθρο πρότασης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Τι στάση προτίθεται να τηρήσει η ελληνική πλευρά, τι συμμαχίες θα αξιοποιήσει και τι γενικότερα προτίθεται να κάνει προκειμένου να αποτρέψει την υιοθέτηση της εν λόγω πρότασης της Κομισιόν, η οποία εύλογα προβληματίζει τους αγρότες και τις συνεταιριστικές τους ενώσεις;

                                                                                       Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

             Δημήτρης Κουσελάς