Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/1/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :2294/12-01-2009
Ημερομηνία Κατάθεσης :.08.01.2009
 
ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ : - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 
Θέμα: Προβλήματα Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας
 
Σας διαβιβάζω αντίγραφο του αρ. πρωτ. 490/15-12-2008 Υπομνήματος του Προέδρου του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας Α.Ε. που αναφέρεται στα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει λόγω της σοβαρής καθυστέρησης στην εξόφληση των τιμολογίων μεταφοράς μαθητών, στην καταβολή των επιδοτήσεων για την ανανέωση των λεωφορείων, καθώς και στην καταβολή της β’ δόσης της ενίσχυσης για την κατασκευή του νέου κεντρικού σταθμού της εταιρείας στην Καλαμάτα.
 

Παρακαλώ να εξετάσετε τα περιλαμβανόμενα στο συνημμένο με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, που επιτελεί σημαντικό μεταφορικό έργο στον Ν. Μεσσηνίας .