Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προαγωγή υπαλλήλου σε θέση Προϊσταμένου του εμπορικού τμήματος στο κατάστημα ΟΤΕ Καλαμάτας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 598
Ημερ. Κατάθεσης: 14-
11-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέμα: Προαγωγή υπαλλήλου σε θέση Προϊσταμένου του εμπορικού τμήματος στο κατάστημα ΟΤΕ Καλαμάτας

Κύριε Υπουργέ

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του Α.Π. Φ5/26-09-2007 εγγράφου του Περιφερειακού Τμήματος Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, με το οποίο αιτείται την παρέμβασή σας για την επίλυση της αδικίας που δημιουργήθηκε από την προαγωγή υπαλλήλου για την κάλυψη της θέσης Προϊσταμένου στο Εμπορικό Τμήμα του καταστήματος Ο.Τ.Ε. Καλαμάτας.

Την εν λόγω θέση κατέλαβε υπάλληλος με απολυτήριου Λυκείου, εις βάρος του υπαλλήλου Ιωάννη Λινάρδου, που είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της εν λόγω θέσης.

Θα παρακαλούσα, στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού σας ρόλου στον Ο.Τ.Ε, να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της εν λόγω αδικίας, η οποία συν τοις άλλοις δημιουργεί την εντύπωση αδιαφάνειας και ηθελημένης απαξίωσης των πανεπιστημιακών τίτλων και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών θεσμών, από μια κορυφαία επιχείρηση του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

                                                                                                  Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

          Δημήτρης Κουσελάς