Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Οδοντιατρικών Συλλόγων Πυρόπληκτων Νομών Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 597
Ημερ. Κατάθεσης: 14-
11-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Αιτήματα Οδοντιατρικών Συλλόγων Πυρόπληκτων Νομών Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το από 6-11-2007 έγγραφο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας και το από 9-11-2007 έγγραφο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, με τα οποία οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι των πυρόπληκτων νομών Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό τους από τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους για τους επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών.

Παρακαλώ να επιληφθείτε του εύλογου αιτήματος των ελεύθερων επαγγελματιών οδοντιάτρων να τύχουν ίσης μεταχείρισης με τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

               Δημήτρης Κουσελάς