Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Τοπικού Συμβουλίου Δ.Δ. Αρχαίας Μεσσήνης του Δήμου Ιθώμης για τη βελτίωση της 24ης επαρχιακής οδού Λάμπαινα-Αρκαδική Πύλη στο Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 596
Ημερ. Κατάθεσης: 14-
11-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.

Θέμα: Αιτήματα Τοπικού Συμβουλίου Δ.Δ. Αρχαίας Μεσσήνης του Δήμου Ιθώμης για τη βελτίωση της 24ης επαρχιακής οδού Λάμπαινα-Αρκαδική Πύλη στο Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το από 27-8-2007 έγγραφο (ομόφωνη Απόφαση) του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος Αρχαίας Μεσσήνης του Δήμου Ιθώμης σχετικά με τη βελτίωση της 24ης επαρχιακής οδού Λάμπαινας-Αρκαδική Πύλης, στο οποίο ζητείται να ληφθούν υπ’ όψιν οι προτάσεις του Τοπικού Συμβουλίου στην υπό σύνταξη μελέτη για τη βελτίωση της προαναφερθείσας επαρχιακής οδού.

Παρακαλώ να εξετάσετε τις εκτιθέμενες στο συνημμένο απόψεις και προτάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Αρχαίας Μεσσήνης για τη βελτίωση της επαρχιακής οδού Λάμπαινας- Αρκαδικής Πύλης, δεδομένου ότι τούτο αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής, που επηρεάζει την ανάπτυξη της περιοχής.

Επειδή παρά ταύτα δεν ζητήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας η γνώμη της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το συγκεκριμένο έργο, παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο συνημμένο να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν στην υπό σύνταξη μελέτη βελτίωσης της 24ης επαρχιακής οδού.

                                                                                            Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

             Δημήτρης Κουσελάς