Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καταστροφή του Μεσσηνιακού κόλπου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 539
Ημερ. Κατάθεσης: 13-
11-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Καταστροφή του Μεσσηνιακού κόλπου.

Σας διαβιβάζω το από 7-11-2007 έγγραφο του Σωματείου Παράχθιων Αλιέων «Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ», με το οποίο οι αλιείς εκφράζουν την αγωνία τους για την τύχη του Μεσσηνιακού κόλπου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μεσσηνιακός κόλπος κινδυνεύει να καταστραφεί ολοσχερώς από τη ρύπανση, την εκτεταμένη λυματολάσπη και τα αποκαΐδια που δημιούργησαν οι πυρκαγιές του Αυγούστου.

Ο κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται

  • από τον ελλιμενισμό των ποντοπόρων πλοίων και την ακαταλληλότητα του βιολογικού καθαρισμού.

  • από το γεγονός ότι, από τον μήνα Οκτώβριο οι τράτες «οργώνουν» τον Μεσσηνιακό κόλπο μέχρι τη νοητή γραμμή Προφήτης Ηλίας-Πεταλίδι, ενώ από τον Δεκέμβριο μπαίνουν σε όλη την έκταση του κόλπου.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται συνεχώς, με κίνδυνο να οδηγήσει τις 300 περίπου οικογένειες των αλιέων σε μαρασμό και τους ίδιους σε επαγγελματική απομόνωση. Η ανυπαρξία τοπικής και κρατικής αρωγής ενδέχεται να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμα αποτελέσματα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση του προβλήματος, ώστε να προστατευτεί ο Μεσσηνιακός κόλπος από την πλήρη καταστροφή και ο κλάδος των αλιέων να τύχει της αντιμετώπισης που του αξίζει από την Πολιτεία.

                                                                                                    Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

             Δημήτρης Κουσελάς