Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εξαίρεση πυρηνελουργείων από τον νέο αναπτυξιακό νόμο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 1843
Ημερ. Κατάθεσης:
13-11-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Εξαίρεση πυρηνελουργείων από τον νέο αναπτυξιακό νόμο

Με βάση τον Ν.3299/04 δίνονται κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των ελαιοτριβείων, όχι όμως και για τη διαχείριση των αποβλήτων τους. Δηλαδή ο νόμος εξαιρεί τα πυρηνελουργεία από τις χρηματοδοτήσεις.

Επειδή τα πυρηνελουργεία είναι μονάδες που παράγουν δύο σημαντικά προϊόντα, το πυρηνόμηλο και το πυρηνέλαιο,

Επειδή από τον εκσυγχρονισμό των πυρηνελουργείων το όφελος είναι πολλαπλό,

Επειδή για περιβαλλοντικούς λόγους η Ε.Ε θα αναγκάσει τα ελαιοτριβεία να λειτουργήσουν σε «δύο φάσεις», οπότε θα απαιτηθεί η δημιουργία πυρηνελουργείων επεξεργασίας αποβλήτων με αυξημένη υγρασία,

Επειδή, τέλος, δεν έλαβα απάντηση στην με αρ. πρωτ. 890/31-7-2007 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα, λόγω της προκήρυξης των εκλογών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Γιατί εξαιρέθηκαν από τα χρηματοδοτικά προγράμματα τα πυρηνελουργεία;

    • Σκοπεύει να επανορθώσει αυτή την παράλειψη;

                                                                                     Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007

                                                                                  Ο βουλευτής

                                                                                    Δημήτρης Κουσελάς