Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Συνέχιση προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του μαστού στον Ν. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/12/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :2256/9.1.2009

Ημερομηνία Κατάθεσης :22.12.2008
 
Θέμα: Συνέχιση προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του μαστού στον Ν. Μεσσηνίας.
 
Σας διαβιβάζω αντίγραφο ομόφωνου ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, με το οποίο ζητείται η συνέχιση από το Εθνικό ‘Ιδρυμα Ογκολογίας του Προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του μαστού.
 

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την ικανοποίηση αυτού του εύλογου αιτήματος του Δ.Σ. Καλαμάτας, δεδομένου ότι το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο Νομό μας από το 1981 και έχει προσφέρει τα μέγιστα στον γυναικείο πληθυσμό της Μεσσηνίας για την αναγκαία τακτική και συστηματική εξέταση, σώζοντας ζωές με την έγκαιρη πρόγνωση και αντιμετώπιση περιστατικών σε αρχικό στάδιο.