Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ομιλία

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι απογοητευμένος από την δουλειά που έγινε και από την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα και από την Κυβέρνηση και από πολλούς συναδέλφους - δεν γνωρίζω εάν φταίει η μέρα ή τι μπορεί να φταίει -. Πιστεύω ότι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν θα μας δοθεί η δυνατότητα να κουβεντιάσουμε για άλλο ΚΠΣ. Είναι το δεύτερο σε ύψος κονδυλίων. Έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο στον μηχανισμό υλοποίησης του Ε.Σ.Π.Α. όσο και στην ουσιαστική δουλειά που δεν έγινε, δυστυχώς, σε περιφερειακό επίπεδο, με την έννοια του να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος απολογισμός για το τι έργα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. και ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες στην περιφέρεια.

Για τη χώρα μας ήταν και είναι μία ευκαιρία που δεν ξέρω -και φοβάμαι να μη βγω ψεύτης- εάν και κατά πόσον η ολοκλήρωσή της θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Πέρα από τις παρατηρήσεις που έκανα σε επίπεδο αρχής, κύριε Πρόεδρε, θέλω να προσθέσω ορισμένα πράγματα. Να πω ότι είναι ανάγκη να δοθούν απαντήσεις και στα ερωτήματα τα οποία έθεσαν κατά τη μεσημεριανή διαδικασία οι κοινωνικοί φορείς που καλέσαμε εδώ, αλλά και στις παρατηρήσεις και στα ερωτήματα που έθεσε και ο Εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι άλλοι Εισηγητές. Δεν γνωρίζω πότε θα γίνει αυτό.

Αυτά που θέλω να πω είναι τα εξής. Σε ό,τι αφορά στις όποιες δαιδαλώδεις διαδικασίες υπήρχαν στο Γ ΚΠΣ, φαίνεται ότι αυτές όχι μόνο δεν απλοποιούνται αλλά θα έλεγα ότι αυξάνονται.

Η δεύτερη παρατήρηση την οποία θέλω να κάνω είναι ότι δημιουργούνται νέες δομές χωρίς να είναι σαφές πρώτον, ποιες ανάγκες καλύπτουν αυτές οι καινούριες δομές που δημιουργούνται και δεύτερον ποιες υπηρεσίες υποκαθιστούν.

Μία τρίτη παρατήρηση είναι ότι δημιουργούνται επίπεδα συντονισμού, επίπεδα εγκρίσεων και επίπεδα ελέγχου που πολλές φορές είναι αλληλεπικαλυπτόμενα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην υπάρχει συγκεκριμενοποίηση, κύριε Υπουργέ, αλλά διάχυση της ευθύνης, κάτι που θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων.

Τέταρτον, υπάρχουν διαχειριστικά κενά. Ήδη ο Εισηγητής μας παρατήρησε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για παράδειγμα, παρά το ότι υπάρχουν πέντε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, δεν προβλέπονται πέντε ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης, αλλά 13 ενδιάμεσες διαχειριστικές Αρχές. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα για το οποίο περιμένουμε - ήδη έχει τεθεί και το υπενθυμίζω ξανά- να υπάρξει μία απάντηση.

Το αποτέλεσμα, βέβαια, όλης αυτής της διαδικασίας είναι και το διαχειριστικό κόστος το οποίο, με βάση τις εκτιμήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όχι μόνο δεν θα μειωθεί σε σύγκριση με το Γ ΚΠΣ , αλλά αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ και να φθάσει στο 4% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Σ.Π.Α.. Πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνει και τον εθνικό Προϋπολογισμό, διότι αυτά τα έργα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι συγχρηματοδοτούμενα με 40% εθνικής συμμετοχής.

Τώρα σε ό,τι αφορά στα επιμέρους άρθρα. Δεν θα σταθώ στο άρθρο 4, διότι έχω ήδη καλυφθεί με την τοποθέτηση του Γιώργου του Παπακωνσταντίνου. Στο άρθρο 5 αφαιρούνται αρμοδιότητες από τις περιφέρειες και εδώ είναι πολύ μεγάλο ζήτημα η αφυδάτωση και η αποψίλωση της περιφερειακής αποκέντρωσης. Καταργείται μία ειδική υπηρεσία με το άρθρο 5 παρ. 2 στ και δημιουργούνται ταυτόχρονα 7 υπηρεσίες.

Και στο άρθρο 6 διαφωνούμε ριζικά, διότι καταργείτε τις υπάρχουσες ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης των ΠΕΠ και τις υποβαθμίζετε σε ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές, υπό τον απόλυτο έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι επιεικώς απαράδεκτο.

Στο άρθρο 18, στο οποίο προβλέπεται η στελέχωση των υπηρεσιών και των μηχανισμών που θα διαμορφωθούν, δυστυχώς και σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες των αποσπάσεων και των επιλογών από πλευράς της Δημόσιας Διοίκησης, φαίνεται καθαρά ότι οι διαδικασίες αυτές θα γίνονται χωρίς να υπάρχουν αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλω να το τονίσουμε και πρέπει να το διορθώσετε. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα τέτοιο να γίνονται προσλήψεις με βάση το άρθρου 33, με τελείως αδιαφανείς τρόπους. Εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι διαδικασίες και οι νόμοι που είναι απαραίτητοι, όχι με απλές υπουργικές αποφάσεις, όπως αναφέρει στο άρθρο 33. Δεν θέλω να κάνω ειδικότερη αναφορά σε αυτό, φαίνεται όμως καθαρά ότι εάν η διαδικασία γίνει έτσι, τότε θα γίνει ένας ολόκληρος μηχανισμός ρουσφετολογικών αποσπάσεων και προσλήψεων.

Με το άρθρο 22 εισάγετε την πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων. Έχω δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί δεν χορηγείται αυτή η διαχειριστική επάρκεια -από τη στιγμή που κρίνεται αναγκαίο- από μία ανεξάρτητη Αρχή, αλλά από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών; Δηλαδή «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»; Αυτό είναι λάθος. Το δεύτερο, η Κυβέρνηση όπως ήδη ειπώθηκε και από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, θα έπρεπε να βοηθήσει τον δικαιούχο να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του, για να έχει ένα ελάχιστο επίπεδο εγγυήσεων.

Όσον αφορά στο άρθρο 31, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών σχεδιασμού και προγραμματισμού των 13 Γενικών Γραμματειών Περιφερειών, εμπλέκονται, ευθέως, με τις αρμοδιότητες των Περιφερειακών Συμβουλίων και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εσείς μιλάτε για αποκέντρωση, εν τούτοις, με το άρθρο 31, πέρα από τον ασφυκτικό έλεγχο στη διαχείριση, επιχειρείτε να αποκτήσετε -το κράτος και το Υπουργείο Οικονομικών- τον πλήρη έλεγχο και στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας, με τη δημιουργία των Α.Ο.Π. Α.Ε., κάτι που είναι επιεικώς απαράδεκτο. Δεν μπορεί να προχωρείτε σε τέτοιου είδους διαδικασίες.

Όσον αφορά στο άρθρο 33, σχετικά με τη ΜΟΔ των Βρυξελλών, ποιος θα είναι ο ρόλος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (Μ.Ε.Α.); Επίσης, στην παρ. 2α, του ιδίου άρθρου, αναφέρεται ότι η διάρκειά της ορίζεται μέχρι το 2026, όταν το ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται το 2015. Τι σημαίνει αυτό;