Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση απωλειών εισοδήματος πυρόπληκτων αγροτών και κτηνοτρόφων, μέχρι την αποκατάσταση της γεωργικής και της ζωϊκής παραγωγής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 1517
Ημερ. Κατάθεσης: 0
5-11-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-Οικονομίας και Οικονομικών

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Αποκατάσταση απωλειών εισοδήματος πυρόπληκτων αγροτών και κτηνοτρόφων, μέχρι την αποκατάσταση της γεωργικής και της ζωϊκής παραγωγής.

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων που πρόσφατα υπεβλήθη προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, περιλαμβάνονται, (στην παρ. 9.3 υπό τον τίτλο «Ειδικά μέτρα αντιμετώπισης και ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών»), ως «δεύτερη δέσμη μέτρων αποζημίωσης και αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών», μια σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων αναφέρεται και η «Παροχή ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης έως την αποκατάσταση της γεωργικής παραγωγής».

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί από την Κυβέρνηση κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση για την αποκατάσταση των σοβαρότατων απωλειών εισοδήματος για τους πυρόπληκτους αγρότες και κτηνοτρόφους, μέχρι την αποκατάσταση της γεωργικής και της ζωϊκής παραγωγής στις πυρόπληκτες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Μεσσηνία, ούτε έχει γίνει κάποια ειδική αναφορά για το μέτρο στο κατατεθέν Προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2008,

Επειδή η αποκατάσταση του εισοδήματος είναι αναγκαίο να ξεκινήσει το ταχύτερο, να ανέλθει σε επαρκές ποσό και να διαρκέσει όσο απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της παραγωγής τους, δεδομένου ότι οι πληγέντες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι δεν έχουν άλλα μέσα επιβίωσης,

σε αντίθετη δε περίπτωση θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις καλλιέργειες και τον τόπο τους,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Πως ακριβώς εξειδικεύουν (ποσά αναπλήρωσης/μήνα, ανάλογα με την καλλιέργεια ή το προϊόν, συνολική διάρκεια της αναπλήρωσης, προϋποθέσεις και τρόπος καταβολής κλπ) την αναφερόμενη στη σελ. 70 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων «Παροχή ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης έως την αποκατάσταση της γεωργικής παραγωγής» για τους αγρότες, τους ελαιοπαραγωγούς και τους κτηνοτρόφους;

  • Πότε προτίθενται να προχωρήσουν στη ρύθμιση της παροχής αυτής και πότε θα ξεκινήσει η καταβολή της στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους των πυρόπληκτων περιοχών;

  • Τι κονδύλια έχουν εξασφαλιστεί για το σκοπό αυτό και τι αντίστοιχες προβλέψεις έχουν γίνει στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2008, για τους πυρόπληκτους νομούς και ειδικότερα για τη Μεσσηνία;

                                                                                            Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007

    Ο βουλευτής

                Δημήτρης Κουσελάς