Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προυποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ για τη δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/12/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :2255/9.1.2009

Ημερομηνία Κατάθεσης :22.12.2008
 
Θέμα: Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ για τη δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 
Σας διαβιβάζω αντίγραφο επιστολής του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, στην οποία εκτίθενται τα προβλήματα που δημιουργούνται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νομών εξαιτίας της προϋπόθεσης που τίθεται, για τη συμμετοχή τους στα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ, να έχουν κερδοφορία προ αποσβέσεων κατά τις 3 τελευταίες χρήσεις.
 
Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση επίλυση του προβλήματος, προκειμένου να μην αποκλειστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πυρόπληκτης Μεσσηνίας, η πλειονότητα των οποίων εκ των πραγμάτων θίγεται από την προϋπόθεση της κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες χρήσεις, επομένως αποκλείεται από τους ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης μέσω του ΤΕΜΠΜΕ.