Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα νεφροπαθών Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 1481
Ημερ. Κατάθεσης: 0
2-11-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα νεφροπαθών Νομού Μεσσηνίας.

Με Ερωτήσεις μου στη Βουλή έχω επανειλημμένως αναφερθεί στα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς συμπολίτες μας, λόγω της ανεπάρκειας προσωπικού και μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στο Νομό Μεσσηνίας.

Μέχρι σήμερα, δεν έχω λάβει επαρκή απάντηση για το πώς θα καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες των νεφροπαθών από τις υφιστάμενες μονάδες τεχνητού νεφρού και το προσωπικό τους στα Νοσοκομεία Κυπαρισσίας και Καλαμάτας.

Επειδή ο κ. Υπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Καλαμάτα τον περασμένο Μάιο είχε υποσχεθεί την πλήρωση των κενών θέσεων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υλοποιηθεί αυτό. Αντιθέτως, απειλείται με κατάργηση η μια βάρδια της αιμοκάθαρσης, λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης 6 νοσηλευτριών και της μη αντικατάστασης μιας αποχωρήσασας ιατρού νεφρολόγου.

Επειδή, σε πείσμα των φιλότιμων προσπαθειών που καταβάλλονται από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων της Κυπαρισσίας και της Καλαμάτας για την εξυπηρέτηση των νεφροπαθών, οι αντίστοιχες μονάδες Τεχνητού Νεφρού λειτουργούν στα όριά τους, την ίδια στιγμή που μεγαλώνουν οι λίστες αναμονής νεφροπαθών στο Νομό Μεσσηνίας, όπως δηλώνει ο Σύλλογος Νεφροπαθών.

Επειδή, τέλος, συνεχίζεται η ταλαιπωρία και η απαράδεκτη οικονομική επιβάρυνση των νεφροπαθών συμπολιτών μας, που αναγκάζονται να αναζητούν κενά μηχανήματα στην Πάτρα και στην Αθήνα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να εξασφαλίσει την αναγκαία υποδομή και επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να ενισχυθούν οι υφιστάμενες μονάδες Τεχνητού Νεφρού και να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες των νεφροπαθών της Μεσσηνίας. Αν ναι, πότε θα γίνει αυτό;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των νεφροπαθών του Νομού Μεσσηνίας;

                                                                            Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2007

    Ο βουλευτής

    Δημήτρης Κουσελάς