Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αδιαφανείς, αναξιοκρατικές, άδικες και απαράδεκτες διαδικασίες προσλήψεων στο δημόσιο και σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ουσιαστική κατάργηση του αντικειμενικού συστήματος προσλήψεων. Συνεχής απαξίωση του ΑΣΕΠ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/10/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθ. Πρωτ.:4
Ημερομηνία Κατάθεσης: 29.10.07

 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

5. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

8. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

11. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

12. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θέμα: Αδιαφανείς, αναξιοκρατικές, άδικες και απαράδεκτες διαδικασίες προσλήψεων στο δημόσιο και σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ουσιαστική κατάργηση του αντικειμενικού συστήματος προσλήψεων. Συνεχής απαξίωση του ΑΣΕΠ.

Κύριοι Υπουργοί,

Πρόσφατα η κυβέρνηση, με νομοθετική ρύθμιση που αφορά την περιβόητη συνέντευξη στις διαδικασίες προσλήψεων, επέφερε ένα ακόμη πλήγμα στο αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, προβλέποντας την διενέργεια αυτής της απαράδεκτης, αντισυνταγματικής και διαβλητής συνέντευξης ακόμη και από συνταξιούχους δημ. υπαλλήλους!

Αλλεπάλληλα πλήγματα εξάλλου επιφέρει η κυβέρνηση στο αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων εξαιρώντας ουσιαστικά από το ΑΣΕΠ δεκάδες ΔΕΚΟ, με μια σειρά απαράδεκτων Υπουργικών Αποφάσεων που χαρακτηρίζονται από κομματική ιδιοτέλεια και από πολιτικό αμοραλισμό. Έτσι στις ΔΕΚΟ αυτές στο εξής η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά τη δυνατότητα να προσλαμβάνει τους κομματικά εκλεκτούς, περιφρονώντας οποιαδήποτε αντικειμενική διαδικασία μέσω των «πονηρών» κανονιστικών της ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, με Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έχουν ουσιαστικά εξαιρεθεί από το ΑΣΕΠ για τις διαδικασίες προσλήψεων οι εξής ΔΕΚΟ:

  • Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.

  • Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε.

  • Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.

  • Αγροτουριστική Α.Ε.

  • Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

  • Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.

  • Ελληνικές Εκθέσεις - HELEXPO Α.Ε.

  • Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης Α.Ε.

  • Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Α.Ε.

  • Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

  • Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Α.Ε.

  • Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών Α.Ε.

  • Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

  • Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε.

  • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

  • Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.

  • Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.

  • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.

  • Ελληνικός Οργανισμός Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε.

  • Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε.

  • Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

  • Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης Α.Ε.

  • Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας Α.Ε.

  • Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε.

  • Ελληνικό Κέντρο Δέρματος Α.Ε.

Οι ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ Β 1472/11-10-2006 και Β 1399/6-8-2007 (το δεύτερο, παραμονές των εκλογών).

Εξάλλου, καθημερινά σχεδόν αποκαλύπτονται οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης στις διαδικασίες προσλήψεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στις επιλογές ανέργων για τα προγράμματα STAGE. Με τρόπο απαράδεκτο, αδιαφανή, άδικο και αναξιοκρατικό ευνοούνται οι λίγοι σε βάρος των πολλών. Ευνοούνται οι κομματικά υποδεικνυόμενοι, οι οποίοι είτε με την βοήθεια κομματαρχών, είτε με την βαθμολογία των προσχηματικών συνεντεύξεων, είτε με παραποίηση των στοιχείων των τυπικών προσόντων, μετατρέπονται από αποτυχόντες σε δήθεν επιτυχόντες.

Η όλη μεθόδευση ξεκίνησε με την καθιέρωση (με το Ν. 3320/2005) της περιβόητης συνέντευξης, η εφαρμογή της οποίας αμέσως γενικεύτηκε. Ήδη η διάτρητη και διαβλητή «γαλάζια» συνέντευξη εφαρμόζεται ή είναι έτοιμη να εφαρμοστεί σε πλείστες όσες περιπτώσεις, ανατρέποντας τα αποτελέσματα των πινάκων κατάταξης που προκύπτουν από τα αντικειμενικά προσόντα των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, η «γαλάζια» συνέντευξη - παρωδία αφορά τις εξής τουλάχιστον περιπτώσεις:

  • Προσλήψεις των δημοτικών αστυνομικών.

  • Προσλήψεις πυροσβεστών.

  • Προσλήψεις στον ΟΤΕ.

  • Προσλήψεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων.

  • Προσλήψεις στη ΔΕΗ.

  • Προσλήψεις φρουρών σωφρονιστικών καταστημάτων.

  • Προσλήψεις στον ΟΛΠ.

  • Προσλήψεις αγροφυλάκων.

  • Προσλήψεις στον ΟΣΚ.

  • Προσλήψεις φρουρών για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, το ΗΛΠΑΠ και το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μέσω του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

  • Προσλήψεις των Επαγγελματιών Οπλιτών.

Με ερωτήσεις του τύπου: «τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου» ή «τι ομάδα είσαι» ή «πώς θα μπορείς να δουλεύεις εσύ που είσαι μητέρα δύο παιδιών», η «γαλάζια» συνέντευξη αποτελεί πλέον μια μεθόδευση για την κυβέρνηση της Ν.Δ., αλλά μια τραγωδία για τους άνεργους νέους.

Η «γαλάζια» συνέντευξη αποτελεί το κυβερνητικό εργαλείο παραχάραξης των αποτελεσμάτων.

Όμως δεν αρκεί μόνο η διαγωνιστική παρωδία των συνεντεύξεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για παράκαμψη του ΑΣΕΠ, για παρατυπίες, παρανομίες, παραποίηση των στοιχείων των προσόντων των διαγωνιζομένων, για πλαστογραφίες και για δωροδοκίες σε διαγωνισμούς προσλήψεων. Συγκεκριμένα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι εξής τουλάχιστον περιπτώσεις:

  • Προσλήψεις φρουρών της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης: Αρίστευσαν οι τελευταίοι και απέτυχαν οι άριστοι! Επελήφθη ο Εισαγγελέας μετά από δημοσιεύματα εφημερίδων.

  • Προσλήψεις στον ΟΛΠ: Το ΑΣΕΠ ζήτησε ακύρωση πινάκων κατάταξης λόγω παραποιημένων στοιχείων των υποψηφίων.

  • Προσλήψεις στην ΕΘΕΛ: Καταγγέλθηκαν κυκλώματα και μίζες, υπήρξαν παράνομες προσλήψεις και επελήφθη ο Εισαγγελέας, τουλάχιστον δύο φορές. Το ΑΣΕΠ ανέτρεψε πλήρως τους πίνακες κατάταξης.

  • Προσλήψεις στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ: Έγινε παραποίηση των στοιχείων των υποψηφίων και το ΑΣΕΠ ζήτησε ακύρωση των πινάκων κατάταξης.

  • Προσλήψεις στο Νοσοκομείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ. Ομοίως.

  • Προσλήψεις στο Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων: Προσλήψεις χωρίς νόμιμη έγκριση και παράνομη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

  • Παράνομες προσλήψεις στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

  • Γαλάζιες προσλήψεις στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με μισθούς που φτάνουν τα 9.000 ευρώ το μήνα, για τα οποία καταγγέλθηκε η ύπαρξη «παράγκας» και παρενέβη ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

  • Παράνομες προσλήψεις στον ΕΟΤ, χωρίς έγκριση του ΑΣΕΠ.

  • Φωτογραφική προκήρυξη για 160 θέσεις στην Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης.

  • Εκατοντάδες παράτυπες προσλήψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με πρόσχημα τη γρίπη των πουλερικών! Μεταξύ αυτών που προσελήφθησαν περιλαμβάνονται διοικητικοί και οικονομικοί, καθαρίστριες και φύλακες, καθώς και χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών.

  • Προσλήψεις στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για 7 μήνες υπό καθεστώς αδιαφάνειας και χωρίς προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν και οι δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις συμβασιούχων που γίνονται εν κρυπτώ, χωρίς προκηρύξεις και χωρίς καμία αξιολόγηση των υποψηφίων, καθώς και το κομματικό «όργιο» που αφορά χιλιάδες προσλήψεις για τα προγράμματα STAGE.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ενέκρινε την πρόσληψη 92.841 συμβασιούχων με συμβάσεις έργου, 62.417 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και 108.075 εποχικά απασχολούμενων (δηλαδή συνολικά 263.333 συμβασιούχων) από 7-3-2004 έως 16-4-2007. Οι προσλήψεις αυτές αποτελούν σχεδόν στο σύνολό τους ρουσφέτια αφού γίνονται χωρία καμία διαγωνιστική - αντικειμενική διαδικασία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι προεκλογικά και συγκεκριμένα από 5-7-2007 έως 8-8-2007 η κυβέρνηση ενέκρινε 8.647 προσλήψεις συμβασιούχων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ειδικότητες συμβασιούχων όπως: οδηγοί, γιατροί, μουσικοί, υδραυλικοί, καθαρίστριες, γυμναστές, θυρωροί, οικοδόμοι, εργάτες, αλλά και χοροδιδάσκαλοι, βαφείς αυτοκινήτων, συντηρητές χλοοτάπητα, ιεροψάλτες, νεοκόροι, μαίες και ταξιθέτριες! Αναλυτικά όλες αυτές οι εγκρίσεις προσλήψεων συμβασιούχων περιλαμβάνονται στα ΦΕΚ Β από 1114/5-7-2007 έως 1434/8-8-2007. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τις εγκρίσεις προσλήψεων 334 συμβασιούχων για το Δήμο Αθηναίων, 300 για το Δήμο Γλυφάδας, 251 για το Δήμο Θεσσαλονίκης, 220 για το Δήμο Π. Φαλήρου, 178 για το Δήμο Ηλιούπολης κλπ. Όλες προεκλογικά...

Εκτός όλων αυτών η κυβέρνηση αποδομεί και περιφρονεί συστηματικά το ΑΣΕΠ αγνοώντας υποδείξεις του και εγκαταλείποντάς το με δεκάδες κενές οργανικές θέσεις, ώστε αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, ενώ όχι μόνο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κενά, αλλά θα έπρεπε να έχει αυξηθεί γενναία ο αριθμός των οργανικών του θέσεων, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας και τα ανειλημμένα καθήκοντά του.

Από όλα τα ανωτέρω είναι προφανές ότι βρισκόμαστε προ ενός καλά οργανωμένου σχεδίου της κυβέρνησης για προσλήψεις και τακτοποιήσεις των κομματικά υποδεικνυομένων, αλλά και για την ουσιαστική κατάργηση του αντικειμενικού συστήματος προσλήψεων, με σκοπό το κομματικό όφελος. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την κρατική εξουσία για να ευνοεί λίγους σε βάρος των πολλών. Η κυβέρνηση παραβιάζει τις βασικές αρχές της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας στο βωμό του κομματισμού. Η κυβέρνηση περιφρονεί προκλητικά τις σχετικές δεσμεύσεις της παραβιάζοντας ουσιαστικά την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Και βεβαίως, επειδή όλα όσα περιγράφονται ανωτέρω αφορούν σχεδόν το σύνολο των Υπουργείων, είναι λογικό και επόμενο ότι η ευθύνη αυτής της απαράδεκτης πορείας στο θέμα των προσλήψεων, βαρύνει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Κατόπιν αυτού ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  • Για την ουσιαστική κατάργηση του αντικειμενικού συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

  • Για την ευνοιοκρατία, την παραποίηση στοιχείων, την διαφθορά, τις προσχηματικές συνεντεύξεις κλπ στις διαδικασίες των προσλήψεων αυτών.

  • Για την πλήρη περιφρόνηση των υποσχέσεων σχετικά με την αντικειμενικότητα των προσλήψεων.

  • Για την αδυναμία και αδιαφορία στην αντιμετώπιση και πάταξη αυτών των φαινομένων, τα οποία αποκαλύπτονται είτε από το ΑΣΕΠ, είτε από τους υποψηφίους, είτε από δημοσιογραφικές έρευνες.

· Για την απαξίωση του ΑΣΕΠ.

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

Ρόβλιας Κωνσταντίνος

Αηδόνης Χρήστος

Αθανασιάδης Αλέξανδρος

Αλευράς Αθανάσιος

Αμοιρίδης Ιωάννης

Ανδρουλάκης Δημήτρης

Αντωνίου Αντωνία

Αποστολάκη Μιλένα

Αράπογλου Χρύσα

Αργύρης Ευάγγελος

Βαρβαρίγος Δημήτρης

Βερελής Χρίστος

Βέρρας Μιλτιάδης

Βρεττός Κωνσταντίνος

Γείτονας Κωνσταντίνος

Γερανίδης Βασίλης

Γιαννακά Σοφία

Γκερέκου Αγγελική

Γρηγοράκος Λεωνίδας

Δαμανάκη Μαρία

Δημαράς Ιωάννης

Διαμαντίδης Ιωάννης

Διαμαντοπούλου Άννα

Δραγώνα Θάλεια

Δριβελέγκας Ιωάννης

Έξαρχος Βασίλης

Ευθυμίου Πέτρος

Ζήση Ροδούλα

Ζωΐδης Νικόλαος

Καϊλή Ευδοξία

Καρανίκας Ηλίας

Καρτάλης Κωνσταντίνος

Καρχιμάκης Μιχάλης

Κατρίνης Μιχάλης

Κατσέλη Λούκα

Κατσιφάρας Απόστολος

Κεγκέρογλου Βασίλης

Κουβέλης Σπύρος

Κουσελάς Δημήτρης

Κουτμερίδης Ευστάθιος

Κουτσούκος Ιωάννης

Λαμπίρης Ηλίας

Λιάνης Γεώργιος

Λιντζέρης Δημήτρης

Λοβέρδος Ανδρέας

Μαγκριώτης Ιωάννης

Μανιάτης Ιωάννης

Μάντατζη Τσετίν

Μερεντίτη Αθανασία

Μπεγλίτης Παναγιώτης

Μπόλαρης Μάρκος

Μωραΐτης Θάνος

Νασιώκας Έκτορας

Νικητιάδης Γεώργιος

Νιώτης Γρηγόρης

Ντόλιος Γεώργιος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Οικονόμου Βασίλης

Πάγκαλος Θεόδωρος

Παντούλας Μιχάλης

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Παπαδημητρίου Γεώργιος

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Παπανδρέου Βάσω

Παπαχρήστος Ευάγγελος

Παπουτσής Χρήστος

Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη

Πεταλωτής Γεώργιος

Πετσάλνικος Φίλιππος

Ραγκούσης Ιωάννης

Ράπτη Συλβάνα

Ρέππας Δημήτριος

Ρήγας Παναγιώτης

Σακοράφα Σοφία

Σαχινίδης Φίλιππος

Σγουρίδης Παναγιώτης

Σηφουνάκης Νικόλαος

Σιδηρόπουλος Αναστάσιος

Σκουλάκης Εμμανουήλ

Σκουλάς Ιωάννης

Σκραφνάκη Μαρία

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος

Στρατάκης Μανώλης

Τζάκρη Θεοδώρα

Τιμοσίδης Μιχαήλ

Τόγιας Βασίλης

Τσιόκας Θεοχάρης

Τσιρώνης Δημήτρης

Τσουρή Ελπίδα

Φλωρίδης Γεώργιος

Χάιδος Χρήστος

Χατζηοσμάν Αχμέτ

Χριστοφιλοπούλου Εύη

Χρυσοχοΐδης Μιχάλης

Χυτήρης Τηλέμαχος

Καστανίδης Χαράλαμπος