Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΟΑ οίνου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/10/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 1134
Ημερ. Κατάθεσης: 25-
10-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέμα: Διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΟΑ οίνου.

Στην επικείμενη και κρίσιμη τελική διαπραγμάτευση για τον αμπελοοινικό τομέα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών, για ένα τομέα που κλείνει την τελευταία αναθεώρηση της ΚΑΠ, οι αμπελουργοί είναι οι μόνοι παραγωγοί που μέχρι τώρα δεν έχουν εξασφαλίσει καμία κοινοτική ενίσχυση. Η εξασφάλιση της ενίσχυσής τους πρέπει να αποτελέσει βασική προϋπόθεση της διαπραγμάτευσης, ώστε και ο τομέας αυτός να ενταχθεί στην ίδια φιλοσοφία και στον ίδιο τρόπο διαχείρισης της νέας ΚΑΠ.

Με βάση τα παραπάνω και ενόψει της κρίσιμης διαπραγμάτευσης στις 17 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

 • Ποιες είναι οι προτάσεις του για:

   i. Την πλήρη διασφάλιση των κοινοτικών πόρων που ελάμβανε η Ελλάδα από τον κοινοτικό Προϋπολογισμό του αμπελοοινικού τομέα, αλλά και των επιπλέον πόρων που είναι αναγκαίοι για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του εν λόγω τομέα.

   ii. Τον τρόπο εξασφάλισης της χρηματοδότησης ή αντικατάστασής της από άλλα μέτρα ενίσχυσης για εμπλουτισμό με συμπυκνωμένο γλεύκος, διότι ως γνωστόν ο εμπλουτισμός είναι ένα μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Μεσογειακών κρασιών, τα οποία είναι ποιοτικοί οίνοι και οίνοι γεωγραφικών ενδείξεων.

   iii. Τα μέτρα που θα παρέχουν άμεση ενίσχυση στους αμπελουργούς για τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών και την προστασία του περιβάλλοντος;

 • Ποιες είναι οι συμμαχίες που έχει κάνει για την προώθηση αυτών των προτάσεων στη διαπραγμάτευση για την ΚΟΑ οίνου;

 • Ποιες είναι οι προτεραιότητές του για την εν λόγω διαπραγμάτευση;

                                                                                             Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007

  ` Ο βουλευτής

  Δημήτρης Κουσελάς