Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Αμεσες ανάγκες για αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/10/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 977
Ημερ. Κατάθεσης: 22-
10-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ‘Αμεσες ανάγκες για αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης περιοδείας μου στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Μεσσηνίας και μεταξύ αυτών στον Δήμο Οιχαλίας, μου ετέθησαν από τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές οι σοβαρές συνέπειες των πυρκαγιών, σε ότι αφορά στους κινδύνους από πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού κατέκαυσαν τα πάντα από την Αλλαγή μέχρι τον Μελιγαλά, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους πλημμυρών και καταστροφών στην περιοχή του Δήμου Οιχαλίας, αφού εκκρεμούν επείγουσες ανάγκες παρέμβασης στα ποτάμια και στα ρέματα της περιοχής, ενω δεν έχει ληφθεί καμιά μέριμνα για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα στα βουνά της περιοχής της Τσακώνας.

Στην περιοχή υπάρχουν οι χείμαρροι «Ντουράκος», που χρειάζεται καθαρισμό και τοίχο αντιστήριξης, «Ξεριάς», που χρειάζεται καθαρισμό και προχώματα, «Χάραδρος», ο οποίος χρειάζεται εκβάθυνση και καθάρισμα από φερτά υλικά (έργα αρμοδιότητας Νομαρχίας Μεσσηνίας), «Τζαμόρεμα», που ομοίως χρειάζεται καθαρισμό, καθώς και ο χείμαρρος «Δεσπότης», τελικός αποδέκτης πολλών εκ των παραπάνω χειμάρρων, που χρειάζεται εκβάθυνση. Επίσης, το φράγμα στην περιοχή Τσακώνας έπαθε τεράστιες ζημιές και απαιτείται επειγόντως αποκατάστασή του και καθαρισμός της λεκάνης κατάκλισης (ανάντι του φράγματος).

Σημειώνεται ότι η Δημοτική Αρχή προχώρησε στα έργα καθαρισμού ρεμάτων, δημοτικών χανδάκων και δρόμων στα επιμέρους Δημοτικά Διαμερίσματα, ενω με επανειλημμένες επιστολές της (17-7-, 4-9, 21-9 και 3-10), οι οποίες επισυνάπτονται, έχει ζητήσει από τη Νομαρχία να προχωρήσει στα έργα δικής της αρμοδιότητας.

Επειδή και χωρίς τη σοβαρή επιβάρυνση από τις επιπτώσεις των φετινών πυρκαγιών, περιοχές του Δήμου Οιχαλίας είχαν καταστραφεί από πλημμύρες τον Οκτώβριο και τον Μάιο του 2006,

Επειδή οι ανωτέρω αναφερόμενες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στο φράγμα της Τσακώνας και στους χειμάρρους της περιοχής επείγουν, αλλιώς είναι άμεσα ορατός ο κίνδυνος να έχουμε νέες πλημμύρες και καταστροφές στις περιουσίες των κατοίκων, με τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις,

Επειδή, τέλος, είναι αναγκαίο να αποσαφηνισθούν οι αρμοδιότητες των τοπικών αρχών (Νομαρχιακών και δημοτικών) ως προς την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

  • Προτίθενται να διαθέσουν τις απαιτούμενες πιστώσεις ώστε να γίνουν οι αναγκαίες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στο φράγμα της Τσακώνας και στους προαναφερθέντες χειμάρρους του Δήμου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας;

  • Ποιός τελικά έχει την ευθύνη του συντονισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων;

  • Τι γενικότερα μέτρα προτίθενται να λάβουν για την αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής;

                                                                                                                              Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2007

    Ο βουλευτής

    Δημήτρης Κουσελάς