Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μέτρα ανακούφισης των πληγέντων αγροτών-κτηνοτρόφων από τις πυρκαγιές.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/10/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 887
Ημερ. Κατάθεσης: 1
8-10-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Μέτρα ανακούφισης των πληγέντων αγροτών-κτηνοτρόφων από τις πυρκαγιές.

Οι πυρκαγιές του καλοκαιριού σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο και τον νομό Μεσσηνίας επέφεραν μεγάλη οικολογική και οικονομική καταστροφή.

Είναι ωστόσο ορατός ο κίνδυνος η καταστροφή αυτή να συνοδευτεί και από περιβαλλοντική μετανάστευση, εάν δεν εφαρμοστούν εγκαίρως ολοκληρωμένα προγράμματα ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. Θεμελιώδης στόχος της Πολιτείας πρέπει να είναι να διατηρηθούν με ισχυρά κίνητρα οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, που αποτελούν συστατικό στοιχείο του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού των πυρόπληκτων περιοχών, ώστε κανένας πολίτης να μην αναγκαστεί να φύγει από τον τόπο του.

Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει γενναία μέτρα ανακούφισης των πληγέντων παραγωγών, όπως:

1)Αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και κτηνοτρόφων για την καταστροφή του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου σε τιμές που να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος της αγοράς.

Εάν όμως κρίνουμε από τις προκαταβολές που δόθηκαν, ιδιαίτερα για την ελαιοκαλλιέργεια (150 ευρώ/στρέμμα) και δεδομένου ότι απαιτείται ένα χρονικό διάστημα 6-8 ετών, μέχρι η ελιά να αρχίσει να αποδίδει καρπό, το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόνο στο 10% του κόστους ανασύστασης και αναπλήρωσης παραγωγής. Συνεπώς, η συνολική αποζημίωση στην ελαιοκαλλιέργεια (ανάλογα και με το μέγεθος της ζημιάς) πρέπει να ξεπεράσει τα 1500 ευρώ/στρέμμα. Ανάλογα χαμηλά ποσά δόθηκαν και για τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

2) Διάθεση επαρκών ζωοτροφών, διασφάλιση βοσκοτόπων και μέτρα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων. Επειδή οι πυρκαγιές στη Μεσσηνία κατέστρεψαν σημαντικές εκτάσεις βοσκοτόπων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα έλλειψης τροφών για τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων και ζώων οικιακής- οικογενειακής εκτροφής. Η αντιμετώπιση του προβλήματος, σε συνδυασμό με την ανάγκη να αποτραπεί η βόσκηση στις αναδασωτέες περιοχές, προϋποθέτει α) την παροχή κατάλληλων, επαρκών και δωρεάν ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους και στα νοικοκυριά των πυρόπληκτων περιοχών που εκτρέφουν ζώα και β) τη χωροθέτηση ειδικά ελεγχόμενων περιοχών για βόσκηση, ώστε να μην απειλείται το περιβάλλον, καθώς και έργα βελτίωσης των υπαρχόντων βοσκοτόπων στις μη πυρόπληκτες περιοχές, ώστε να αποκτηθούν οι απαραίτητες εκτάσεις για βοσκή.

3)Να δοθεί επιπλέον αύξηση του ποσοστού επιδότησης από 50% σε 75% και κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς αγρότες-κτηνοτρόφους, για σχέδια βελτίωσης φυτικής και ζωικής παραγωγής.

4)Να δοθεί επιπλέον ενίσχυση στις πληγείσες περιοχές κατά 50% σε νέους αγρότες, βιοκαλλιεργητές και επενδυτές σε Ο.Π.Α.Α.Χ-Leader και αγροτουρισμό.

5)Να δοθεί επιπλέον χορήγηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα.

Επειδή τα παρακάτω είναι μερικά από τα μέτρα που θεωρούνται αναγκαία προκειμένου να μη διαταραχτεί ο παραγωγικός, ο οικονομικός και ο κοινωνικός ιστός των πυρόπληκτων περιοχών της Μεσσηνίας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 • Θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί στο 100% των εξόδων ανασύστασης και απώλειας παραγωγής σε πραγματικές τιμές;

 • Θα εξασφαλίσει την παροχή δωρεάν ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους και στα νοικοκυριά (για τα ζώα οικιακής εκτροφής) των πυρόπληκτων περιοχών της Μεσσηνίας και για πόσο χρονικό διάστημα;

 • Θα προσδιορίσει συγκεκριμένες και ελεγχόμενες περιοχές για τη βόσκηση, ώστε να μη θιγούν καλλιέργειες και αναδασωτέες περιοχές του νομού Μεσσηνίας;

 • Θα δοθούν στους αγρότες-κτηνοτρόφους επιπλέον κίνητρα στις επενδύσεις που θα γίνουν στις πυρόπληκτες περιοχές;

 • Θα δοθούν επιπλέον δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα;

 • Θα γίνει ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και πάγωμα των δανείων των πυρόπληκτων αγροτών και κτηνοτρόφων;

                                                                                                           Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007

  Ο βουλευτής

  Δημήτρης Κουσελάς