Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναβάθμιση του Λιμενικού Σταθμού Κυπαρισσίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/10/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 183
Ημερ. Κατάθεσης: 1
8-10-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ:

Θέμα: Αναβάθμιση του Λιμενικού Σταθμού Κυπαρισσίας.

Σας διαβιβάζω το από 27-7-2007 Υπόμνημα του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας, στο οποίο εκτίθενται οι θέσεις τους για την αναγκαιότητα αναβάθμισης του Λιμενικού Σταθμού Κυπαρισσίας σε Λιμεναρχείου και για την ενίσχυσή του με κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό, καθώς και την 217/2007 Απόφαση της 19/8-10-2007 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας που ομόφωνα υποστηρίζει τα εν λόγω αιτήματα .

Παρακαλώ να εξετάσετε τα εκτιθέμενα στο συνημμένο επιχειρήματα και προτάσεις με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι με την αναβάθμιση και την ανάπτυξη του λιμανιού της Κυπαρισσίας αυξάνεται ήδη (και στο άμεσο μέλλον αναμένεται να αυξηθεί πολύ περισσότερο) ο αριθμός ελλιμενιζόμενων και διερχόμενων σκαφών. Κατόπιν αυτού, είναι αναγκαίο για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας να αναβαθμιστεί ο Λιμενικός Σταθμός της Κυπαρισσίας σε Λιμεναρχείο και να ενισχυθεί ο εξοπλισμός του με ένα τουλάχιστον ταχύπλοο σκάφος, καθώς και με κατάλληλα τεχνολογικά μέσα (πομποδέκτη VHF κλπ).

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007

Ο βουλευτής

            Δημήτρης Κουσελάς