Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα πυρόπληκτων περιοχών Ταϋγέτου Ν. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/10/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 774
Ημερ. Κατάθεσης: 1
6-10-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

- Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων.

Θέμα: Προβλήματα πυρόπληκτων περιοχών Ταϋγέτου Ν. Μεσσηνίας

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης περιοδείας μου στις πυρόπληκτες περιοχές του Ταϋγέτου Ν. Μεσσηνίας και μετά από συναντήσεις μου με τα τοπικά συμβούλια των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας και Πηγών του Δήμου Καλαμάτας, μου ετέθησαν υπ’ όψιν μια σειρά από σοβαρά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και των συμπολιτών μας, αρμοδιότητας του ΥΠΕΣΔΑ και του ΥΠΕΧΩΔΕ, που εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα.

Α) Σύμφωνα και με τις από 26-9-2007 προτάσεις του Δήμου Καλαμάτας, πέραν της σοβαρότατης οικολογικής καταστροφής και των σημαντικών αναγκών σε μακροπρόθεσμα έργα υποδομής, που έχουν καταγραφεί και προταθεί, υπάρχουν σοβαρές και άμεσες ανάγκες αποκατάστασης σε έργα υποδομής στα εν λόγω πυρόπληκτα Δημοτικά διαμερίσματα, εκτιμώμενου συνολικού κόστους 2.100.000 ευρώ. Προϋπόθεση για να γίνουν εγκαίρως τα έργα αυτά, είναι η άμεση χρηματοδότησή τους από την Πολιτεία.

Β) Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5244/749-756/3-10-2007 έγγραφο της ΔΕΥΑΚ προς τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Αλαγονίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας και Πηγών (επισυνάπτεται) , το νερό των δικτύων ύδρευσης των ως άνω δημοτικών διαμερισμάτων, μετά από ελέγχους κρίθηκε ως μη πόσιμο, χωρίς άλλη πρόβλεψη ή μέριμνα για το πως οι κάτοικοι αυτών των πυρόπληκτων περιοχών θα καλύψουν εξ ιδίων τις ανάγκες τους σε πόσιμο νερό και κατά πόσον μπορούν να ανταπεξέλθουν στην οικονομική επιβάρυνση της κατανάλωσης εμφιαλωμένου.

Γ) Στις περιοχές αυτές έχουν καταστραφεί 50 οικίες, οι δε πυρόπληκτοι συμπολίτες μας που ζήτησαν λυόμενα ακόμα τα περιμένουν, ενώ οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει τον καθαρισμό των χώρων από καμένα σπίτια για να τοποθετηθούν τα λυόμενα.

Δ) Στο εθνικό οδικό δίκτυο Καλαμάτας-Σπάρτης, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ασφαλούς κυκλοφορίας λόγω κατολισθήσεων, ελλιπούς καθαρισμού ρείθρων και τάφρων και γενικότερης ελλιπούς συντήρησης του συγκεκριμένου δρόμου και του επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή. Τα προβλήματα αυτά απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης, από την Περιφέρεια και τη Νομαρχία, για να μην έχουμε περαιτέρω καταστροφές και θύματα.

Ε) Η περιοχή του Ταϋγέτου, που είναι περιοχή Natura, έχει υποστεί σημαντικότατη οικολογική καταστροφή, απαιτείται δε ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή αυτή. Τέτοιο σχέδιο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα γνωστό και εύλογα ανησυχούν οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς για το μέλλον ενός σημαντικότατου οικοσυστήματος-πνεύμονα για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία.

ΣΤ) Τέλος, για την αποτελεσματική πυροπροστασία της περιοχής απαιτείται ανόρυξη γεωτρήσεων και δημιουργία μικρών λιμνοδεξαμενών, μετά από κατάλληλες μελέτες και χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 • Προτίθενται να διαθέσουν την αιτούμενη πίστωση των 2.100.000 ευρώ για να γίνουν τα άμεσα έργα αποκατάστασης υποδομών στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Καλαμάτας;

 • Τι μέτρα έχουν λάβει και τι περαιτέρω μέτρα προτίθενται να λάβουν για την κάλυψη των ελλείψεων των κατοίκων σε πόσιμο νερό, χωρίς να επιβαρυνθούν οι ίδιοι με ένα σημαντικό πρόσθετο κόστος;

 • Πότε προβλέπεται να παραδοθούν τα λυόμενα που ζητήθηκαν από τους πυρόπληκτους πολίτες αυτών των περιοχών;

 • Προτίθενται να αναθέσουν τις αναγκαίες εργολαβίες για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας τόσο στην εθνική οδό Καλαμάτας- Σπάρτης, όσο και στο επαρχιακό δίκτυο της περιοχής;

 • Υπάρχει σχέδιο ανάπλασης του φυσικού περιβάλλοντος στον Ταϋγετο και αν ναι, πότε αναμένεται να μπει σε εφαρμογή;

 • Προτίθενται –και πότε- να αναθέσουν μελέτες και να χρηματοδοτήσουν την έγκαιρη ανόρυξη γεωτρήσεων και λιμνοδεξαμενών για να ενισχυθεί η πυροπροστασία στην περιοχή του Ταϋγέτου;

                                                                                                                              Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007

  Ο βουλευτής

  Δημήτρης Κουσελάς