Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών και κίνδυνοι μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου και της Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/10/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 705
Ημερ. Κατάθεσης: 1
5-10-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων.

Θέμα: Συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών και κίνδυνοι μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου και της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με αναλύσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι συγκεντρώσεις τοξικών βαρέων μετάλλων που ανιχνεύτηκαν στην τέφρα των καμένων περιοχών της Πελοποννήσου είναι ανησυχητικά υψηλές, 50 φορές υψηλότερες από ότι ήταν στα φυτά αι στα δέντρα πριν τις πυρκαγιές.

Ειδικότερα, στις αναλύσεις ολικής συγκέντρωσης τέφρας που πραγματοποίησε το Πολυτεχνείο Κρήτης εντοπίστηκαν χαλκός, ψευδάργυρος, μόλυβδος, κάδμιο, νικέλιο, χρώμιο και αρσενικό, τα οποία αν εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό σε μεγάλες ποσότητες, συνδέονται με καρκινογενέσεις, διαταραχές και βλάβες του νευρικού συστήματος, ακόμη και αλλοιώσεις του DΝΑ. Επιπλέον, στην τέφρα των καμένων ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις φωσφορικών και αμμωνίας, που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ευτροφισμού σε οικοσυστήματα ποταμών και λιμνών.

Επειδή οι ουσίες αυτές μπορεί να εισχωρήσουν βαθύτερα στο έδαφος, επιμολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα,

Επειδή κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές κάηκαν και χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν, επικίνδυνες διοξίνες σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων από αυτούς, οι οποίες εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω του γάλακτος ή του κρέατος των ζώων που τις καταναλώνουν κατά τη βοσκή τους,

Επειδή όλα τα παραπάνω συνιστούν σοβαρούς και άμεσους κινδύνους για το περιβάλλον, τα τοπικά οικοσυστήματα και τη δημόσια υγεία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Τι μέτρα έχει λάβει για την άμεση και για τη μακροπρόθεσμη προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων, του υδροφόρου ορίζοντα και της υγείας των πολιτών στις καμένες περιοχές της Πελοποννήσου και ειδικότερα στη Μεσσηνία;

    • Τι μέτρα έχει λάβει για την αποτροπή της μόλυνσης από διοξίνες, στις περιοχές της Μεσσηνίας κοντά σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων που κάηκαν;

    • Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για την αποτελεσματική πρόληψη και αποτροπή ανάλογων προβλημάτων και επιβαρύνσεων στο περιβάλλον;

                                                                                                                                 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2007

                                                                                          Ο βουλευτής

                                                                                              Δημήτρης Κουσελάς