Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αγροτικό Ιατρείο Κορώνης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/10/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :9001

Ημερομηνία Κατάθεσης :13.10.2008
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
ΘΕΜΑ: Αγροτικό Ιατρείο Κορώνης.
 
Το Αγροτικό Ιατρείο Κορώνης, που εξυπηρετεί ένα Δήμο 5.500 μόνιμων κατοίκων, της Κορώνης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και πολλαπλάσιους επισκέπτες, που φθάνουν τους 20.000 κατά τη θερινή περίοδο, καλύπτεται μόνο από έναν αγροτικό ιατρό, ο οποίος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες.
 
Επειδή οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής δεν εξυπηρετούνται για στοιχειώδεις ανάγκες της υγείας τους μόνο με έναν ιατρό, ούτε έχουν τη δυνατότητα να επιβαρύνονται με έξοδα μετακίνησης, για να αναζητήσουν λύσεις αλλού, αφού συν τοις άλλοις δεν προβλέπεται εφημερία στο Αγροτικό Ιατρείο Κορώνης,
 
Επειδή τον Μάιο του 2008 ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας και ο υπεύθυνος του ΠΕΣΥ υποσχέθηκαν στους κατοίκους, που διεκδικούν πολυδύναμο Ιατρείο με πλήρη στελέχωση και ασθενοφόρο, τη στελέχωση του Αγροτικού Ιατρείου με δεύτερο ιατρό και με νοσηλεύτρια,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
1. Εχει αντίκρισμα η υπόσχεση που δόθηκε στους κατοίκους για τη στελέχωση του Αγροτικού Ιατρείου Κορώνης και αν ναι, πότε θα υλοποιηθεί;
 
2. Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει για την επαρκή εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής από το Αγροτικό Ιατρείο Κορώνης ;
 
Αθήνα, 14-10-2008
 
Ο βουλευτής
 
Δημήτρης Κουσελάς