Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προσωπικά δεδομένα στα χέρια ιδιωτικών εταιριών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/10/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :8173

Ημερομηνία Κατάθεσης :15.10.2008
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
ΘΕΜΑ: «Προσωπικά δεδομένα στα χέρια ιδιωτικών εταιριών».
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα του τύπου, το Υπουργείο σας έχει αναθέσει σε δύο ιδιωτικές εταιρίες ελληνικών και αμερικανικών συμφερόντων αντίστοιχα την αποστολή των ατομικών ειδοποιητηρίων για την πληρωμή από τους υπόχρεους του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.).
 
Έτσι στοιχεία όπως ΑΦΜ, Αρ.Ταυτοτητας, Διεύθυνση Κατοικίας, όνομα και ΑΦΜ συζύγου, ονόματα και αριθμός παιδιών, καθως και όλα τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο έντυπο Ε9 της εφορίας, με το πρόσχημα της εκτύπωσης και αποστολής ειδοποιητηρίων Ε.Τ.ΑΚ παραδίδονται σε χέρια τρίτων.
 
Με αυτό τον τρόπο, όλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών θα είναι εκτεθειμένα, αφού θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τρίτα πρόσωπα, ενώ οι δυο παραπάνω εκτυπωτικές εταιρείες θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να τα πουλήσουν σε εισπρακτικές εταιρείες, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπά "πρόσωπα"...
 
Έτσι οι έλληνες πολίτες δεν μπορούν να διασφαλιστούν ,αφού τα προσωπικά τους δεδομένα θα μπορούν να δωθούν, πωληθούν ή χαριστούν σε τρίτες εταιρείες, οργανισμούς, υπηρεσίες κλπ.
 
Ερωτάται, o αρμόδιος Υπουργός:
 
1.Αληθεύει ότι η αποστολή των ΕΤΑΚ στους φορολογουμένους έχει ανατεθεί στις εταιρίες LYKOS Group A.E. και First Data ελληνικών και αμερικανικών συμφερόντων αντίστοιχα και εάν ναι με ποια εχέγγυα;
 
2.Γιατί η διαδικασία της εκτύπωσης των ειδοποιητηρίων δεν γίνεται σε κάποια κρατική υπηρεσία, αλλά δίνεται τόσο εύκολα σε ιδιώτες;
 
3.Τίθεται ή όχι θέμα παραβίασης προσωπικών δεδομένων με την εν λόγω ανάθεση και για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;
 
Αθήνα, 14.10.2008
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
 
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ
 
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ