Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα και προτάσεις των δασικών συνδικαλιστικών σωματείων για την αποτελεσματική προστασία των δασικών πόρων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/7/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 244
Ημερ. Κατάθεσης:
26-07-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων

Δημόσιας Τάξης

Θέμα: Αιτήματα και προτάσεις των δασικών συνδικαλιστικών σωματείων για την αποτελεσματική προστασία των δασικών πόρων.

Σας διαβιβάζω την από 16-7-2007 ανοικτή επιστολή των δασικών συνδικαλιστικών σωματείων, στην οποία εκτίθενται οι θέσεις και 11 συγκεκριμένες προτάσεις τους για την αποτελεσματική προστασία των δασικών πόρων.

Παρακαλώ να εξετάσετε τα εκτιθέμενα στο συνημμένο επιχειρήματα και προτάσεις με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα και αποτελεσματικά τα σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης των δασικών υπηρεσιών, έλλειψης σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης του δασικού τομέα και να αποφευχθούν περαιτέρω καταστροφές σε ιδιαίτερα σημαντικά δασικά οικοσυστήματα (όπως ο Ταϋγετος, ο Πάρνωνας, το Μαίναλο, η Χαλκιδική, η Πάρνηθα, το Πήλιο κ.α) και γενικότερα στους δασικούς πόρους της χώρας μας.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007

Ο βουλευτής

              Δημήτρης Κουσελάς