Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αντιμετώπιση ανεργίας και δημιουργία απασχόλησης στο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/7/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 698
Ημερ. Κατάθεσης:
25-07-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: Αντιμετώπιση ανεργίας και δημιουργία απασχόλησης στο Νομό Μεσσηνίας.

Σε επίσκεψή του στην Καλαμάτα στις 24-5-2007 και με αφορμή τα εγκαίνια του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου, ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Γιακουμάτος παρέθεσε στοιχεία υποστηρίζοντας ότι υπάρχει σημαντική μείωση της ανεργίας στον Νομό Μεσσηνίας, από 9% το 2004 σε 7,9%, το 2006, με εγγεγραμμένους ανέργους 5.453 το Μάιο του 2007. Απέδωσε δε τα προβλήματα ανεργίας στο νομό κυρίως στην έλλειψη δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες και στη χρήση Η/Υ.

Είναι όμως γνωστό ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για την ανεργία δεν καταγράφουν τη συγκαλυμμένη ανεργία στον αγροτικό τομέα, τους μακροχρόνια ανέργους που ξεπερνούν τη διετία, τους ανέργους που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ή τους ελάχιστα απασχολούμενους αγρότες, που αποκλείονται και από τη συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, καθώς και τους ανέργους μεγάλης ηλικίας και γενικότερα τα άτομα που λόγω αποθάρρυνσης αποσύρονται από την αγορά εργασίας. Επίσης, από το 2004 και μετά, τα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαμβάνουν αυτούς που εργάζονται με ελαστικές μορφές απασχόλησης, τους ανέργους που εντάσσονται στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage), καθώς και όσους παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης .

Επειδή από το Μάρτιο του 2004 μέχρι σήμερα δεν έχουν σημειωθεί στη Μεσσηνία επενδύσεις που να δικαιολογούν τη μείωση της ανεργίας κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, όπως αντίθετα προκύπτει από τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Υπουργός,

Επειδή, αν συνυπολογίσουμε τους απασχολούμενους με μερική-εποχιακή απασχόληση, αυτούς που παρακολουθούν σεμινάρια κατάρτισης ή εντάσσονται περιοδικά σε προγράμματα stage, θα έπρεπε να είχαμε, από μόνη την αλλαγή της μεθόδου καταγραφής της ανεργίας, αισθητά σημαντικότερη μείωση της ανεργίας στη Μεσσηνία,

Επειδή, αντίθετα, το πρόβλημα της εξεύρεσης ουσιαστικών και βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης στον τόπο τους παραμένει κυρίαρχο για τους νέους της Μεσσηνίας, για τις γυναίκες αλλά και για πολλούς συμπολίτες μας που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε προσωρινές και ασταθείς θέσεις υποαπασχόλησης,

Επειδή, τέλος, από τη διαφημιστική καμπάνια του Υπουργείου στον Τύπο και τα ΜΜΕ για τα (πανελλαδικά) αποτελέσματα του επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ’ ΚΠΣ δημιουργούν την εντύπωση ότι και στο Νομό Μεσσηνίας θα υπάρχει σημαντικός αριθμός ωφελημένων ανέργων, που βρήκαν τελικώς εργασία μέσα από αυτό το Πρόγραμμα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 • Ποιες επενδύσεις υλοποιήθηκαν στη Μεσσηνία στο διάστημα 2004-2006 και πόσες θέσεις εργασίας δημιούργησαν αυτές, ανά έτος;

 • Πόσοι άνεργοι παρακολούθησαν σεμινάρια κατάρτισης-επιμόρφωσης, πόσοι εντάχθηκαν σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ( stage) και πόσοι σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή και σύμβασης ορισμένου χρόνου στο διάστημα 2004-2006, ανά έτος;

 • Πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν και πόσες νέες δημιουργήθηκαν στη Μεσσηνία στο διάστημα 2004-2006, ανά έτος;

 • Τι πόροι έχουν διατεθεί, στο ίδιο διάστημα, σε προγράμματα απασχόλησης, υποβοήθησης εξεύρεσης εργασίας και κατάρτισης ανέργων στο Νομό Μεσσηνίας; Ποια ήταν η συμμετοχή και ποια τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων σε όρους εξεύρεσης εργασίας ανά κατηγορία (γυναίκες, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι) ;

 • Τι σχεδιασμός υπάρχει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία σταθερών και βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης στο Νομό Μεσσηνίας;

                                                                                                                    Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007

  Ο βουλευτής

  Δημήτρης Κουσελάς