Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ναός Επικούρειου Απόλλωνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/7/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 234
Ημερ. Κατάθεσης:
24-07-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

- Πολιτισμού

Θέμα: Ναός Επικούρειου Απόλλωνα

Σας διαβιβάζω την από 9-7-2007 επιστολή του Δημάρχου Είρας Νομού Μεσσηνίας, στην οποία επισυνάπτεται η 37/2007 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Είρας, σχετικά με την υπαγωγή του ναού του Επικούρειου Απόλλωνα στα διοικητικά όρια του Νομού Μεσσηνίας και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα και χάρτες, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο εν λόγω και ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ναός βρίσκεται μέσα στα όρια του Νομού Μεσσηνίας, όπως αυτά καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Ν. 2888/54 στις 22-5-1961 και ειδικότερα στο Τ. Δ. Σκληρού του Δήμου Είρας.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα συνυποβαλλόμενα επιχειρήματα και αιτήματα του Δημοτικού Συμβουλίου Είρας, ώστε:

  • να αρθούν οι ανυπόστατες αμφισβητήσεις περί της οριογραμμής των Νομών Μεσσηνίας και Ηλείας και των όμορων Δήμων Είρας και Ανδρίτσαινας, η οποία σαφώς περιγράφεται στις αποφάσεις των πενταμελών Επιτροπών καθορισμού Κοινοτικών ορίων, που ελήφθησαν σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαίρεση από το 1835 μέχρι σήμερα,

  • να ενταχθεί ο Αρχαιολογικός χώρος των Βασσών στη νεοσύστατη Εφορεία της Μεσσηνίας,

  • να καταργηθεί η παρ. 1α του άρθρου 9 Ν. 3051/2002 καθόσον ουσιαστικά ακυρώνει το προσόν της εντοπιότητας και λειτουργεί ως πρόσχημα για απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος των διοικητικών ορίων του Νομού Μεσσηνίας.

    Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007

    Ο βουλευτής

                   Δημήτρης Κουσελάς