Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Οδικός ‘Αξονας Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα (Ιόνια Οδός)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/7/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 134
Ημερ. Κατάθεσης:
17-07-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων.

Θέμα: Οδικός ‘Αξονας Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα (Ιόνια Οδός)

Σας διαβιβάζω έγγραφο Επιτροπής κατοίκων του Καλού Νερού Ν. Μεσσηνίας για τα προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή τους με την επικείμενη κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρας – πύργου- Τσακώνας (Ιόνιας Οδού).

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα συνυποβαλλόμενα εύλογα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής σχετικά με τη χάραξη της Ιόνιας Οδού, την κατασκευή υπόγειας διάβασης για την πρόσβαση των κατοίκων στη θάλασσα και την κατασκευή κατάλληλων ηχοπετασμάτων καθ’ όλο το μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου που θα περνάει δυτικά του ‘Ανω Καλού Νερού και του Καλού Νερού. ‘Όπως άλλωστε τονίζεται στο συνημμένο, αυτά είναι τα ελάχιστα που πρέπει να ικανοποιηθούν, ώστε να μετριασθούν τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται για τους κατοίκους της περιοχής με τη χάραξη και την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007

Ο βουλευτής

                  Δημήτρης Κουσελάς