Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/7/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 133
Ημερ. Κατάθεσης:
17-07-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θέμα: Αιτήματα Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας .

Σας διαβιβάζω το από 09-7-2007 έγγραφο του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, σχετικά με τα νέα δρομολόγια του Δικτύου Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου που εφαρμόζονται από 9-7-2007.

Παρακαλώ να εξετάσετε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που περιέχονται στο συνημμένο έγγραφο με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι η υιοθέτησή τους θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Μεσσηνίας, ώστε ο σιδηρόδρομος να ανακτήσει την αξιοπιστία του και τη σημασία του για τις ανάγκες μετακίνησης των συμπολιτών μας.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς