Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δυτικός Σιδηροδρομικός ’ξονας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/7/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 257
Ημερομηνία Κατάθεσης: 12.07.07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Δυτικός Σιδηροδρομικός ’ξονας.

Ο σιδηρόδρομος αποτελεί για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μεταφορικό μέσο που υποστηρίζεται απόλυτα και ανεπιφύλακτα στην ανάπτυξη του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών, με απόφαση τους τον Οκτώβριο του 2003, συμπεριέλαβαν ανάμεσα στα 30 έργα προτεραιότητας από ένα σύνολο 87 έργων που επεξεργάστηκαν και το έργο του Δυτικού Σιδηροδρομικού ’ξονα. Το μεγαλόπνοο αυτό έργο θα ενώσει την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, την Δυτική Ελλάδα και την Δυτική Πελοπόννησο (Κοζάνη-Καλαμπάκα-Ιωάννινα- Αντίρριο-Πάτρα Καλαμάτα).

Προσφέροντας α. τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης και επενδύσεων, β. διασύνδεση των τριών μεγάλων λιμανιών της Δυτικής Ακτής της Ελλάδας με τα λιμάνια της Ιταλίας και γ. συγκριτικά πλεονεκτήματα στις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση 884/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δημοσιεύτηκε στο τεύχος L201 της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών για το τμήμα Κοζάνη- Καλαμπάκα-Ηγουμενίτσα είναι το 2012 και για το τμήμα Ιωάννινα- Αντίρριο και Ρίο- Καλαμάτα το 2014.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση έχει καθυστερήσει δραματικά στην μελετητική ωρίμανση του έργου. Ιδιαίτερα για το τμήμα ΡΙΟ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ, δεν έχει καν διασφαλιστεί η χρηματοδότηση της μελέτης.

Κύριε Υπουργέ,

    • Με δεδομένο ότι διανύουμε την Δ’ Προγραμματική περίοδο, ότι η Ε.Ε. το έργο στα πλαίσια της κατασκευής διευρωπαϊκών δικτύων (ΤΕΝS) με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2014, ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες της Κυβέρνησής σας ώστε να μην στερηθεί η χώρα μας αυτό το καθοριστικό για την ανάπτυξη του έργου;

Οι Ερωτώντες:

Αντωνακόπουλος Τάκης

Κατσιλέρης Πέτρος

Κουσελάς Δημήτρης

Κατσιφάρας Απόστολος