Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση και ανάδειξη κάστρων Καλαμάτας, Μεθώνης, Πύλου, Κορώνης και Κυπαρισσίας .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/7/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 10160
Ημερ. Κατάθεσης:
05-07-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Πολιτισμού

Θέμα: Αποκατάσταση και ανάδειξη κάστρων Καλαμάτας, Μεθώνης, Πύλου, Κορώνης και Κυπαρισσίας .

Η προώθηση ποιοτικού και θεματικού τουρισμού στη Μεσσηνία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάδειξη των σημαντικών της μνημείων (και τέτοια είναι, μεταξύ άλλων, τα κάστρα της Καλαμάτας, της Μεθώνης, της Κορώνης και της Κυπαρισσίας),

Επειδή όλα τα παραπάνω απαιτούν σχεδιασμένες και συστηματικές παρεμβάσεις, αλλά και επαρκή κονδύλια,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Τι σχεδιασμοί υπάρχουν, τι ενέργειες έχουν γίνει και τι κονδύλια έχουν διατεθεί ή δεσμευθεί για την αποκατάσταση και την περαιτέρω ανάδειξη των Κάστρων της Καλαμάτας, της Μεθώνης, της Πύλου, της Κορώνης και της Κυπαρισσίας αντίστοιχα, από την έναρξη θητείας της παρούσας Κυβέρνησης μέχρι σήμερα;

  • Σε ποια φάση βρίσκονται τα αντίστοιχα έργα;

                                                                                                           Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007

  Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς