Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Αμεση αντιμετώπιση των αναγκών των νεφροπαθών του Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/7/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 10085
Ημερ. Κατάθεσης:
04-07-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: ‘Αμεση αντιμετώπιση των αναγκών των νεφροπαθών του Ν. Μεσσηνίας.

Με την υπ. αριθμ. 4313/14-2-2007 Ερώτησή μου στη Βουλή για την αντιμετώπιση των αναγκών των νεφροπαθών του νομού Μεσσηνίας, είχα αναφερθεί στα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς συμπολίτες μας, λόγω της ανεπάρκειας προσωπικού και μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στο Νομό Μεσσηνίας.

Στην με αρ. πρωτ. 22735/16-3-2007 απάντησή του, ο κ. Υπουργός, αντί να απαντήσει στο ζητούμενο, δηλαδή με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες των νεφροπαθών από τα Νοσοκομεία Κυπαρισσίας και Καλαμάτας, αναφέρεται απλώς στις υφιστάμενες μονάδες τεχνητού νεφρού και στο προσωπικό τους, κάνοντας λόγο για λίστα αναμονής 10 ατόμων στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και 11 ατόμων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Επειδή, σε πείσμα των φιλότιμων προσπαθειών που καταβάλλονται από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων της Κυπαρισσίας και της Καλαμάτας για την εξυπηρέτηση των νεφροπαθών, οι αντίστοιχες μονάδες Τεχνητού Νεφρού λειτουργούν στα όριά τους, ενώ σήμερα έχει μεγαλώσει , σε σχέση με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Υπουργός, η λίστα αναμονής νεφροπαθών που ταλαιπωρούνται και επιβαρύνονται οικονομικά, αναζητώντας κενά μηχανήματα στην Πάτρα και στην Αθήνα,

Επειδή, τέλος, από τις προηγούμενες Ερωτήσεις μου (Οκτώβριος 2006 και Φεβρουάριος 2007) το πρόβλημα δεν αντιμετωπίσθηκε, αντίθετα συνεχίζεται η ταλαιπωρία και η απαράδεκτη οικονομική επιβάρυνση των νεφροπαθών συμπολιτών μας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να εξασφαλίσει άμεσα την αναγκαία υποδομή και προσωπικό, ώστε να ενισχυθούν οι υφιστάμενες μονάδες Τεχνητού Νεφρού και να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες των νεφροπαθών της Μεσσηνίας;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των νεφροπαθών του Νομού Μεσσηνίας;

                                                                                                      Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007

              Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς