Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επέκταση του χαρακτηρισμού ΠΟΠ του ελαιολάδου Καλαμάτας στο σύνολο του Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/7/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9973
Ημερ. Κατάθεσης:
02-07-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Επέκταση του χαρακτηρισμού ΠΟΠ του ελαιολάδου Καλαμάτας στο σύνολο του Νομού Μεσσηνίας.

Στην από 12-4-2006 Ερώτησή μου στη Βουλή για το ίδιο θέμα, ο κ. Κοντός μου απάντησε ότι δεν είχε μέχρι τότε υποβληθεί τέτοιο αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου από την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας. Διευκρινιζόταν δε ότι, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, εφόσον κατατεθεί τέτοιο αίτημα θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 30 Μαρτίου 2007 οπότε λήγει η προθεσμία συγκέντρωσης των αιτημάτων και από εκεί και μετά η Ευρωπαϊκή Ενωση θα έχει περιθώριο 12 μηνών για να το εξετάσει.

Επειδή, για λόγους χρηματοδότησης της αναγκαίας μελέτης, είχε ήδη καθυστερήσει σοβαρά η υποβολή του σχετικού αιτήματος από την ΕΑΣ Μεσσηνίας,

Επειδή, από όσο γνωρίζω, πέρυσι τροποποιήθηκε ο κοινοτικός Κανονισμός για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ και εκδόθηκε νέος εκτελεστικός του Κανονισμός στις αρχές του 2007, σε κάθε όμως περίπτωση εξακολουθούν να απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες μελέτης, τεκμηρίωσης, υποβολής και προώθησης του συγκεκριμένου αιτήματος προς την Ε.Ε,

Επειδή η επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτας σε όλο τον νομό είναι καθολική απαίτηση των ελαιοπαραγωγών της Μεσσηνίας, προκειμένου να προστατεύσουν τα προϊόντα τους από απομιμήσεις, να τα προωθήσουν διεθνώς ως επώνυμα και για να εισπράττουν την πρόσθετη στρεμματική ενίσχυση, που μέχρι σήμερα χάνουν, παρ’ ότι παράγουν ένα εξίσου ποιοτικό, παραδοσιακό και ανταγωνιστικό προϊόν,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Σε ποιο στάδιο βρίσκονται σήμερα το αίτημα, η μελέτη και ο φάκελος τεκμηρίωσης για την επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτας στην παραγωγή ελαιολάδου ολόκληρου του Νομού Μεσσηνίας;

  • Σε τι ενέργειες έχει προβεί για την κατά προτεραιότητα προώθηση του συγκεκριμένου αιτήματος στην Ε.Ε;

  • Τι διαδικασίες απαιτούνται και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν για να εγκριθεί η επέκταση;

                                                                                                                                 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2007

    Ο βουλευτής

    Δημήτρης Κουσελάς