Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λυματολάσπη Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9715
Ημερ. Κατάθεσης:
26-06-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων.

Θέμα: Λυματολάσπη Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας.

Εδώ και 25 χρόνια ο βιολογικός καθαρισμός Καλαμάτας παράγει σημαντικές ποσότητες λυματολάσπης, σύμφωνα δε με πρόσφατη έκθεση του ΕΘΙΑΓΕ η παραγωγή αυτή ανέρχεται σε 30 τόνους ημερησίως.

Αυτές οι ποσότητες εναποτίθενται σε παρακείμενη περιοχή, συνορεύουσα με ζώνη υψηλής αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας, η οποία θα πρέπει επειγόντως να αποκατασταθεί.

Επειδή εδώ και χρόνια δεν έχει υπάρξει τρόπος επεξεργασίας και υγιεινής εναπόθεσης της παραγόμενης λυματολάσπης,

Επειδή το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί, με την επικείμενη διοχέτευση στον Βιολογικό καθαρισμό Καλαμάτας των λυμάτων από τη Βέργα, τη Μικρή Μαντίνεια και τις Κιτριές,

Επειδή όσο η λυματολάσπη παραμένει εκτεθειμένη υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, αλλά και σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή, από ανάφλεξη των υλικών, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς θερινούς μήνες,

Επειδή, τέλος, είναι στοιχειώδης υποχρέωση της Πολιτείας να προωθήσει σύγχρονες μονάδες θερμικής ξήρανσης της λυματολάσπης, προκειμένου αυτή να μετατρέπεται σε στερεό καύσιμο για ενεργοβόρες βιομηχανίες, στα πρότυπα του πρόσφατα τεθέντος σε δοκιμαστική λειτουργία Εργοστασίου Ξήρανσης στην Ψυττάλεια, αντί απλώς να εναποτίθεται δημιουργώντας οικολογική επιβάρυνση,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να προωθήσει τη λειτουργία σύγχρονης μονάδας θερμικής ξήρανσης της λυματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού της Καλαμάτας, προκειμένου αυτή να μετατρέπεται σε στερεό καύσιμο για ενεργοβόρες βιομηχανίες, στα πρότυπα του πρόσφατα τεθέντος σε δοκιμαστική λειτουργία Εργοστασίου Ξήρανσης στην Ψυττάλεια ;

  • Αν ναι, τι σχεδιασμός υπάρχει και τι κονδύλια έχουν διασφαλιστεί για το σκοπό αυτό;

  • Προτίθεται να συνεργαστεί με τη ΔΕΗ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η αποξηραμένη λυματολάσπη ως καύσιμο στο εργοστάσιο της Μεγαλόπολης;

  • Τι άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και για την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου;

                                                                                                                                  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2007

    Ο βουλευτής

                  Δημήτρης Κουσελάς