Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υπολειτουργία ΤΕΚ ΟΤΕ Κοπανακίου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 3680
Ημερ. Κατάθεσης:
25-06-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ:

- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θέμα: Υπολειτουργία ΤΕΚ ΟΤΕ Κοπανακίου.

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 2465/19-6-2007 έγγραφο του Δημάρχου Αετού Ν. Μεσσηνίας, με το οποίο ζητείται η άμεση αντιμετώπιση της υπολειτουργίας του ΤΕΚ ΟΤΕ Κοπανακίου.

Παρακαλώ να εξετάσετε το αίτημα άμεσης ανάκλησης των αποσπάσεων των 2 υπαλλήλων του ΤΕΚ ΟΤΕ στο Κοπανάκι, διότι με την υπολειτουργία του εν λόγω καταστήματος του ΟΤΕ ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι του Κοπανακίου και της ευρύτερης περιοχής της Ορεινής Τριφυλίας, οι οποίοι αναγκάζονται να μεταβαίνουν για την εξυπηρέτησή τους στην Κυπαρισσία, επιβαρυνόμενοι σε χρόνο και σε έξοδα.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007

Ο βουλευτής

  Δημήτρης Κουσελάς