Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πολεοδομικά σχέδια Δημοτικών Διαμερισμάτων Βέργας, Ασπροχώματος και Μικρής Μαντίνειας Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9590
Ημερ. Κατάθεσης:
21-06-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ EΡΓΩΝ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Πολεοδομικά σχέδια Δημοτικών Διαμερισμάτων Βέργας, Ασπροχώματος και Μικρής Μαντίνειας Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας.

Το 1994 ελήφθη απόφαση από το ΥΠΕΧΩΔΕ για την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών στα Δημοτικά Διαμερίσματα Βέργας, Ασπροχώματος και Μικρής Μαντίνειας του Δήμου Καλαμάτας.

Από τότε μέχρι σήμερα, σημειώνονται αλλεπάλληλα προβλήματα και σοβαρές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση, έγκριση και επικύρωση των μελετών, καθώς και στην έκδοση των αναγκαίων πράξεων εφαρμογής τους.

Η μελέτη της Βέργας είχε εγκριθεί, με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (ΦΕΚ 1228Δ/16-11-2005) από το 2005. Απέχουμε όμως πολύ από την αναγκαία πράξη εφαρμογής της, δεδομένου ότι προέκυψαν τυπικά προβλήματα και προσφυγές στο ΣτΕ, επειδή η μελέτη έπρεπε να εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με Υπουργική Απόφαση.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η συνέχιση της πολεοδομικής μελέτης του Ασπροχώματος, η οποία είχε εγκριθεί με το ΦΕΚ 451/28.4.2005. Από τότε εκκρεμεί γιατί εδώ και 2 χρόνια δεν δίνεται εντολή από το ΥΠΕΧΩΔΕ να ξεκινήσει η πράξη εφαρμογής της.

Τέλος, η μελέτη της Μικράς Μαντίνειας παραμένει σε εκκρεμότητα στο ΥΠΕΧΩΔΕ, παρ’ ότι έχει αποφανθεί θετικά εδω και πάνω από ένα χρόνο το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Και εδω ως κυρια αιτία αναφέρεται η μη εξόφληση του μελετητή, (του οφείλονται 52.000 ευρώ), ο οποίος πρέπει να διορθώσει τη μελέτη ως προς τις ενστάσεις που γίνονται αποδεκτές και να την παραδώσει στο Δήμο. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει και τρίτη ανάρτησή της, μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο σχέδιο, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, να επιστραφεί η μελέτη στο ΥΠΕΧΩΔΕ, να εγκριθεί, να δημοσιευθεί με Π.Δ. στο ΦΕΚ και κατόπιν να σταλεί προς επικύρωση στο ΣτΕ, οπότε θα τεθεί θέμα έκδοσης και κόστους της αντίστοιχης πράξης εφαρμογής.

Επειδή η διαδικασία έγκρισης και επικύρωσης των εν λόγω πολεοδομικών μελετών έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρονοβόρα, ενω εκτιμάται ότι θα απαιτήσει ακόμα σημαντικό χρόνο (ακριβέστερα, χρόνια...) μέχρι την περάτωσή της,

Επειδή όλο αυτό το διάστημα ταλαιπωρούνται χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, αλλιώς καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα Γολγοθά για να οικοδομήσουν και να αποκτήσουν την απαιτούμενη άδεια,

Επειδή με τις πολύχρονες καθυστερήσεις απαξιώνεται κάθε έννοια πολεοδομικού ελέγχου και σχεδιασμού στις εν λόγω αναπτυσσόμενες και με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού περιοχές,

Επειδή, τέλος, ως βασικός λόγος καθυστέρησης αναφέρεται η μη διάθεση, από τα συναρμόδια Υπουργεία, των αναγκαίων πιστώσεων, ώστε αφ’ ενός να εξοφληθούν οι μελετητές και να ολοκληρώσουν ομαλά το έργο τους , αφ’ ετέρου να προχωρήσουν οι αναγκαίες πράξεις εφαρμογής,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

    • Για ποιο, τελικά, λόγο καθυστερεί η έγκριση και η επικύρωση των μελετών για τα Δ.Δ. Βέργας, Μ. Μαντίνειας και Ασπροχώματος;

    •  Αληθεύει ότι δεν έχουν εξοφληθεί οι μελετητές και αν ναι, για ποιο λόγο;

    • Προτίθενται να διαθέσουν τις αναγκαίες πιστώσεις για την πληρωμή των μελετητών και την ολοκλήρωση των μελετών και αν ναι, τι πιστώσεις έχουν διασφαλιστεί γι’ αυτό το σκοπό και πότε θα τους καταβληθούν αυτές;

    • Ποιο είναι το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και εφαρμογή της κάθε μελέτης;

    • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την επίσπευση της ολοκλήρωσης αυτού του έργου και –κυρίως- για την έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότησή του;

                                                                                           Αθήνα, 21 Ιουνίου 2007

                                                                                                  Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς