Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΟΑΕΔ : Διάλυση και κομματική επανίδρυση
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/10/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :24

Ημερομηνία Κατάθεσης :16.10.2008
 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
 
Θέμα: «Σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΟΑΕΔ : Διάλυση και κομματική επανίδρυση»
 
Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης της ΝΔ για αναβάθμιση του ΟΑΕΔ, έχουν από πολλού ξεχαστεί. Τη θέση τους κατέλαβε από το 2004 ο σκληρός κομματισμός και η αποδιοργάνωση του φορέα με στόχο τη δημιουργία εκλογικής πελατείας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Αγνοώντας επιδεικτικά τη σημαντική του αποστολή στην αγορά εργασίας και το συνεκτικό του ρόλο για τον κοινωνικό ιστό, η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ έχει υποβαθμίσει τον ΟΑΕΔ, ζημιώνοντας τους άνεργους, τους μαθητές και τους εργαζόμενους σε αυτόν.
 
Από το 1994 έως το 2003 η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και η Κατάρτιση του ΟΑΕΔ γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη και καταξιώθηκαν στην ελληνική κοινωνία. Τα 54 ΤΕΕ δέχονταν 25.000 μαθητές ετησίως που αντιστοιχούσε στο 1/3 των μαθητών της Τεχνικής Εκπαίδευσης στη χώρα. Από το 2001 τα σχολεία του ΟΑΕΔ λειτούργησαν ισότιμα (ΤΕΕ Β Κύκλου) με τα σχολεία του ΥΠΕΠΘ δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία, με βάση την ισότιμη μεταχείριση, σε όλους τους μαθητές της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι οποίοι αποφοιτούσαν με πληρότητα γενικών και τεχνικών γνώσεων. Επίσης λειτουργούσαν 33 ΙΕΚ όπου φοιτούσαν ετησίως 4.500 σπουδαστές οι οποίοι κατατάσσονταν πάντα πρώτοι στις πιστοποιήσεις αποφοίτων του ΟΕΕΚ, με εξαιρετικά αποτελέσματα.
 
Η πρωτοφανής προχειρότητα που είχαμε επισημάνει το 2006 με την οποία τα Υπουργεία Απασχόλησης και Παιδείας αντιμετώπισαν τους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ σήμερα αποδεικνύει την πρόθεση διάλυσης του θεσμού. Παρότι τα Υπουργεία Απασχόλησης και Παιδείας θεσμοθέτησαν το 2006 την (εσφαλμένη κατά τεκμήριο) κατάργηση των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) το 2008, συνέχισαν κανονικά να εγγράφουν μαθητές στον Α΄Κύκλο σπουδών για να τους ανακοινώσουν σήμερα μετά από 2 χρόνια ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν τις τετραετείς σπουδές τους! Περίπου 4-5.000 μαθητές των ΤΕΕ έχουν αφεθεί στην τύχη τους και δεν θεωρήθηκε σκόπιμο από τα Υπουργεία Απασχόλησης και Παιδείας να εκδώσουν κοινή απόφαση που θα επέτρεπε μεταβατικά την ολοκλήρωση των σπουδών στους σπουδαστές που άφησαν εκτεθειμένους.
 

Καθόλου καλύτερη δεν είναι η κατάσταση στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), στις οποία κανονικά πρέπει να εγγράφονται οι απόφοιτοι της Α΄Τάξης του Λυκείου. Μετά την άκρως παραπλανητική, πομπώδη και ακριβή διαφήμιση που επιλέγηκε για την προβολή τους, σημειώνεται φέτος αθρόα προσέλευση αποφοίτων Λυκείου έως και κατά 75%, οι οποίοι εγγράφονται για να αποκτήσουν κάποια ειδικότητα, χωρίς κανείς να τους ενημερώνει ότι το πτυχίο που θα αποκτήσουν σε δύο χρόνια θα είναι κατώτερο αυτού που ήδη έχουν! Ακόμη όμως και οι μαθητές που εγγράφονται κανονικά στις ΕΠΑΣ μετά την Α Λυκείου, γίνονται αποδέκτες μιας άκρως υποβαθμισμένης εκπαίδευσης από την οποία έχουν αφαιρεθεί τελείως σημαντικά γνωστικά αντικείμενα, όπως τα νέα ελληνικά ή τα μαθηματικά, με αντίκτυπο τό