Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επιτακτικές ανάγκες πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων και πρόσληψης διοικητικού και τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 3598
Ημερ. Κατάθεσης:
19-06-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Επιτακτικές ανάγκες πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων και πρόσληψης διοικητικού και τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Σας διαβιβάζω το από 13-6-2007 έγγραφο του Προέδρου της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του ΥΠΕΠΘ, τα οποία στηρίζουν το εύλογο αίτημα του Πανεπιστημίου για την άμεση ανάγκη κάλυψης των κενών που προκύπτουν από την επικείμενη αποχώρηση 67 συμβασιούχων διοικητικών και τεχνικών υπαλλήλων του εν λόγω ΑΕΙ, , αλλά και σοβαρών και χρονιζόντων κενών στελέχωσής του.

Παρακαλώ να επιληφθείτε των αιτημάτων που εκτίθενται στο συνημμένο, τα οποία υιοθετούνται, στηρίζονται και προτείνονται και από το ΥΠΕΠΘ, με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να διακοπεί η λειτουργία του Πανεπιστημίου, είναι δε εύλογο και επιτακτικό να δοθεί κατάλληλη διέξοδος στην αγωνία των επί χρόνια υπηρετούντων διοικητικών και τεχνικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς